Oplevelser ved en lokal generalforsamling i Danmarks Naturfredningsforening 

En generalforsamling kan anvendes til mange ting. Her er et af vores medlemmers oplevelser på en lokal generalforsamling i Danmarks Naturfredningsforening.

Skærmbillede 2023-11-27 kl. 08.20.59

Af naturplejer Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev, medlem af Bæredygtigt Landbrug. 

Den lokale generalforsamling i Danmarks Naturfredningsforenings (DN) lokale kreds i Jammerbugt Kommune er altid en speciel oplevelse. I år var den mindeværdig. 

Som altid var der hidkaldt en dirigent fra DNs hovedorganisation – der medvirker til at lukke munden på kritikere af DNs projekter. Blandt deltagerne i kredsmødet var vi i år kun 3 bønder, hvoraf den ene er medlem af DNs bestyrelse i Jammerbugt kommune.  

Den første time af kredsmødet var forbeholdt en udmærket foredragsholder, der fortalte om fugleliv. Herefter kaffepause og formandens beretning. I den beretning orientering han om DNs forslag til fredning af ca. 3.000 ha jord vest for Fjerritslev. Herunder al min jord, ca. 50 ha.  

Fredningen var i forvejen blevet præsenteret for på et møde indkaldt af DN Jammerbugt for vi lodsejere. Fredningsforslaget er blevet til uden vi lodsejeres medvirken og viden – udelukkende udtænkt af DN. 

En lokal lodsejer spurgte forsigtigt, om vi lodsejeres mening om projektet intet betød. Det mente den tilkaldte DN repræsentant/ordstyrer ikke. Han sagde, at DN normalt alligevel får gennemført 80 til 85% af deres fredningsforslag.  

Den store lodsejermodstand rystede nok de lokale DN-bestyrelsesmedlemmer, men den tilkaldte DN repræsentant/ordstyrer tog det helt roligt.  

På kredsmødet var fredningen selvfølgelig hovedemnet i formandens beretning. Som den eneste i forsamlingen prøvede jeg at kommentere på fredningsforslaget, men blev hurtigt frataget ordet. Emnet var tilsyneladende ikke til debat, når den gik DNs holdning og beslutning imod.  

Ved tilbageblik på tidligere kredsmøder i DN er der tilsyneladende et mønster, der går igen. Kritik afvises eller nedgøres af den tilkaldte dirigent. Vores forhenværende borgmester Johannes Svaneborg, som nu er fyldt 90 år, var førhen mand for at fortælle den rette sammenhæng om naturens tilstand. Hans kommentarer blev også forsøgt stoppet.  

Fredningen ved Fjerritslev er tilsyneladende en fortsættelse af DNs tanker om at overtage vi privates jord.  

Hvad der fremadrettet skal ske på de påtænkt fredede arealer, er ikke endeligt fastlagt, men der er ønske om et stisystem i området til stor skade for krondyrjagten i området samt rydning af trævækst på parabelklitterne, der hidtil har været fredet. Man henviste også til kommunens pligt til at lave og bekoste plejeplaner for det måske kommende fredede areal. Omkostningerne skal så tages af den nuværende slukne kommunekasse. Naturområderne i det ønskede fredede område fremstår i dag hovedsageligt som urørt natur. Hvorfor påtvinger Danmarks Naturfredningsforening ændringer på dette areal, samtidig med man påtænker at udlægge 75.000 ha skov til urørt skov? Det hænger ikke sammen, hvis det altså er naturen, man vil tilgodese.  

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top