Utroligt at nogen stadig forsvarer egen forurening af Vejle Fjord

Bæredygtigt Landbrugs æresmedlem fortsætter ihærdigt med at udstille myndighedernes massive spildevandsforurening og manglende erkendelse af selvsamme

gen-knud

Af Knud Jeppesen, moderne landmand, Jelling

Carl V. Lauridsen forsøger i et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad som mange andre at køre spildevandsdebatten med fokus på kun én presfaktor, nemlig kvælstof. Og uden at tage stilling til, hvor og i hvilken form det kvælstof kommer til f.eks. Vejle Fjord.

Når der dyrkes planter på vores marker, er det nødvendigt at tilføre næring, bl.a. kvælstof. Og ja, der tabes noget især om vinteren, hvor der kommer mest nedbør, og der er lav vækst, men det er længe væk fra fjorden, når sommeren kommer. Det tabes som nitrat-N, der er let omsætteligt og frigiver ilt – det fra spildevand er mest som ammonium-N og er tungt omsætteligt og binder ilt.

Masser af ting og sager…

Det, der ”glemmes” i debatten, er alle de andre ”ting”, der mest kommer med spildevand ud: Fosfor fra vaskemidler, hormon- og medicinrester især fra en by med så stort et sygehus, miljøfremmede stoffer fra bildæk, asfaltslid, olierester, maling m.m. Men værst af alt er det iltforbrugende organiske stof som BI5 (afføring, slam, madrester m.m.) der kommer både fra renseanlæg, overløb og ikke mindst udløbene fra separatkloakerede områder. Samlet udleder Vejle 115.000 kg BI5, altså der skal bruges 150 tons ilt for at omsætte alt det. Det svarer til ”skidt og lort” fra over 5.000 personer ud i vandmiljøet hver dag! Noget EU er begyndt at forfølge.

Men som Miljøstyrelsen så rigtigt skriver på sin hjemmeside:

Spildevand og overløb indeholder næringsstoffer, der påvirker muslinger, fisk, tangplanter og havets øvrige natur. Næringsstofferne får algerne til at vokse, og efterfølgende kan der komme iltsvind, når algerne bliver nedbrudt. Indholdet af organisk stof i spildevandet lægger sig som slam på bunden og kan give et iltforbrug, når det nedbrydes. Problemet er størst om sommeren, hvor algerne på grund af ideelle temperatur- og lysforhold vokser mest, og hvor der normalt er for få næringsstoffer til, at algerne kan vokse”.

Så er den vel sat på plads.

Interessant afsløring på hjemmeside

Og Vejle Spildevand oplyser jo kun ”nogle” ting på hjemmesiden.

På side 25 ser man, at der kun er gyldige tilladelser til 35 af de 103 steder, hvor der lukkes urenset spildevand fra toiletter og husholdning direkte ud i vandmiljøet. Og de resterende overløbssteder har ikke en gældende lovpligtig udledningstilladelse – så der udledes ulovligt spildevand. Af de 35 stk. er 1/3 af tilladelserne overtrådt flere år i træk uden sanktioner – tænk, hvis andre virksomheder overtrådte 1/3 af deres miljøtilladelser.

Der oplyses, at der kommer 10.650 kg N fra overløb – jo, men man ”glemmer” meget behændigt at oplyse om det spildevand (kaldes meget smart tag- og pladsvand), der kommer ud fra ca. 470 udløb fra separatkloakerede områder og udleder 15.300 kg N! Det samme for fosfor, her oplyser man 1.500 kg fra fælles, men ”glemmer” lige, at fra separat kommer der altså lige 2.280 kg P. Hvorfor skjuler man det? Det smides jo også i hovedet på fiskene. Og langt de fleste af disse 470 udløbssteder har heller ingen gyldig tilladelse! Det er ulovlig udledning, uden at nogen har taget stilling til, hvor meget det pågældende sted kan klare.

Avisen forsømmer sin oplysningspligt

Og nej, journalister på Vejle Amts Folkeblad ønsker ikke at skrive om dette – de er kontaktet.

Og avisen gider ikke engang at oplyse læserne om, at Vejle Fjord i over en uge har været sundhedsskadelig at vinterbade i, fordi der er strømmet urenset spildevand ud i lang tid fyldt med tarmbakterier.

Det var så lidt mere fakta til debatten, der viser, at vi alle har et ansvar.

(Indlægget har også i en lidt forkortet udgave været bragt som læserbrev i Vejle Amts Folkeblad. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top