Peter Pagh-kritik i Nordic Waste-skandalen bør vække landbrug, politikere og medier 

Embedsværket i Danmark gør, som det passer embedsværket, konkluderer Peter Pagh. Det udsagn er et omdrejningspunkt i Effektivt Landbrugs leder den 24.01.2024. 

gen-jacob-lund-1024x683[44]

Af Jacob Lund-Larsen, chefredaktør Effektivt Landbrug 

DEN DANSKE FORTOLKNING af EU’s miljøregler er direkte håbløs. Sådan lyder det fra juraeksperter i kølvandet på skandalen om Nordic Waste. Og sådan har det lydt i mere end 15 år, tilsyneladende uden at de er blevet taget alvorligt hos politikere og myndigheder. 

Den ene af kritikerne er professor i miljøret Peter Pagh, Københavns Universitet, som gentagne gange har advaret om fejlagtig implementeringen af EU’s Miljøansvarsdirektiv i forhold til den danske miljølovgivning. Skandalen med Nordic Waste i Randers er beviset på kritikernes påstande, lyder det nu i Jyllands-Posten. 

OM DEN AKTUELLE opstandelse omkring milliardær og storaktionær i Nordic Waste, Torben Østergaard-Nielsens, økonomisk ansvarlighed i sagen, lyder det fra Peter Pagh i avisen: »Det er svært at tage alvorligt og ligner en folkedomstol, der dømmer uden at tynges af viden om hverken faktum eller lovgivningen. Vi har i Danmark lavet en tåbelig lovgivning og dermed set med mine øjne slet ikke reelt implementeret det direktiv, som EU vedtog for mere end 15 år siden«. 

SET MED LANDBRUGSBRILLER er Nordic Waste-sagen yderst interessant. Mange vil formodentlig vide, at netop juraprofessor Peter Pagh også har rettet en sønderlemmende kritik mod implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv i Danmark. Et direktiv og en dansk implementering, der har voldsomme konsekvenser for dansk landbrug. 

OG HVOR INGEN tilsyneladende har taget Peter Paghs advarsler i forhold til EU’s Miljøansvarsdirektiv alvorligt, så er der heller ikke blevet lyttet til Peter Paghs kritik af de danske myndigheders implementering af Vandrammedirektivet. »I praksis kan man sige, at når der er kommet nye direktiver fra EU, som vi har skullet efterleve i Danmark, har man fra Miljøministeriets side gentagne gange ikke gennemført disse direktiver i tråd med, hvad EU har krævet«, sagde Peter Pagh her i avisen i 2011. 

HER FØJEDE HAN til, at embedsværket i Danmark gør, som det passer embedsværket. »Embedsværket kører fuldstændig friløb«, sagde professoren om implementeringen af EU-direktiver, og han føjede til, at han juridisk har bevist, at der er foregået »svindel og magtmisbrug i Miljøministeriet«. Han har også understreget, at han i et juridisk responsum dokumenterer, at ministeriet har stukket både Folketinget og EU-Kommissionen en løgn om den danske implementering af EU-direktiver. Peter Pagh er aldrig blevet modsagt konkret fra ministeriet. 

SOM SVAR PÅ Peter Paghs kritik forsikrede daværende vicedirektør i det daværende Naturstyrelsen, Helle Pilsgaard, her i avisen: »Vi er et hæderligt ministerium, der gør, hvad vi kan og skal«. Det kunne en talsperson fra det selvsamme ministerium også have sagt om implementeringen af EU’s Miljøansvarsdirektiv. En tilsyneladende katastrofal implementering, som altså ifølge den ypperste juridiske ekspertise på området nu har åbnet for, at Nordic Waste-skandalen har kunnet ske. Vi ligger, som Miljøministeriet har redt, sådan som vi tolker Peter Paghs udtalelser i Jyllands-Posten. 

HAVDE VI, SÅDAN som EU kræver af os i Vandrammedirektivet, målt vandkvaliteten med det påkrævede antal fysisk/kemiske målinger i det danske vandmiljø, kunne meget have set anderledes ud. Måske var PFAS-skandalen taget i opløbet. Måske var reguleringen af danske landmænd for milliarder af kroner skruet helt anderledes sammen, hvis man byggede miljøpolitikken på målt viden, sådan som EU kræver. Nordic Waste-sagen og Peter Paghs kritik af den fejlagtige implementering af EU’s Miljøansvarsdirektiv herhjemme bør få landmandsorganisationer, politikere og medier til at vågne op og tjekke implementeringsarbejdet i »det hæderlige ministerium« i alle ender og kanter. Meget tyder nemlig på, der er noget om snakken, når juraprofessor Peter Pagh taler. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top