Regeltyranni mod dyretransporter hjælper ikke dyrene men skader klimaet  

Asger Christensen er tilhænger af nye regler for transport af dyr – men kun hvis det reelt højner dyrevelfærden.  

Asger Christensen2

Asger Christensen, Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre  

Som landmand er det vigtigste for mig, at mine køer har det godt, og at den generelle dyrevelfærd i Danmark og EU er høj. Derfor skriger det også til himlen, at man i EU lige nu arbejder på at give mere plads til dyr, når de skal transporteres. Helt konkret vil man øge det såkaldte arealkrav, så de får mere plads, mens de er i lastbilen. 

Nu sidder du måske og tænker, hvorfor er mere plads til dyrene en dårlig ting? Det er det, fordi det rent faktisk ikke har nogen positiv effekt for dyrenes velbefindende. Nærmere tværtimod. For hvis dyrene får for meget plads, så risikerer de at skøjte rundt under transporten i stedet for at kunne støtte sig til hinanden undervejs.  

Faktisk har forskere fra Aarhus Universitet lavet en undersøgelse, hvor de har eksperimenteret med at øge højden i lastbilen med 20 centimeter, og konklusionen er klar: Højere til loftet er ikke ensbetydende med bedre dyrevelfærd. 

EUs regler for dyretransport er forældet, og jeg er helt enig i, at den skal opdateres, så den blandt andet tager højde for nye teknologiske løsninger. Men jeg oplever et politisk pres fra kollegaer på venstrefløjen for at indføre nye regler, der i realiteten ikke højner dyrevelfærden. I stedet vil det medføre en lang række negative konsekvenser. 

Den helt store udfordring er, at når dyrene skal have endnu mere plads, end de har i forvejen, så skal der flere lastbiler til at transportere det samme antal dyr. Det vil medføre mere trængsel på vejene, større vejslid og ikke mindst et øget forbrug af diesel. Alt sammen med et højere CO2-aftryk som direkte konsekvens.  

Alle disse ting går stik imod det store arbejde, der lægges i netop at mindske CO2-udledningen fra transportbranchen. Det er jo tudetosset, når dyrene ikke får det bedre. Det kan vi ikke være tjent med – hverken for dyrene eller for kommende generationer. 

Scroll to Top