To medlemmer af Bæredygtigt Landbrug sejrer i vandløbssag

Der er faldet afgørelse i klagesagen om Ringsted Kommunes manglende vedligeholdelse af Ringsted Å. Det blev til en mærkværdig sejr for de to landmænd og Bæredygtigt Landbrug, som indgav klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Men det sidste ord i sagen er endnu ikke sagt.

gen-nikolaj-2

– Det er en sejr for os og bredejerne!

Der var først og fremmest glæde at spore hos Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz, da der for nyligt faldt afgørelse i klagesagen om Ringsted Kommunes manglende vedligeholdelse af Ringsted Å. En klage som Bæredygtigt Landbrug indgav i august på vegne af to landmænd, som i årevis har oplevet væsentligt forringet evne til at lede vand væk fra markerne grundet manglende vedligehold.

I afgørelsen stod det klart, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet den ulovlige afgørelse truffet af Ringsted Kommune tilbage i juni 2023, hvor kommunen nægtede at ville vedligeholde vandløbet trods gentagne henvendelser fra blandt andre Bæredygtigt Landbrug.

– Efter vandløbslovens regler er kommunen forpligtet til at vedligeholde vandløbet. Det afviste kommunen dengang uden at komme med en saglig begrundelse. Derfor er vi selvfølgelig rigtigt glade for, at nævnet har ophævet den afgørelse, som Ringsted Kommune kom med. Det anser jeg som anerkendelse og en sejr for bredejerne og Øvre Suså Vandløbslaug, siger Nikolaj Schulz.

Da klagen blev indgivet i august sidste år, var det med ønske om nævnets anerkendelse af, at vandløbet er i ulovlig stand og bør renses op. Ønsket er med denne afgørelse ikke blevet opfyldt. Derfor kalder Nikolaj Schulz denne sejr for ’mærkværdig’.

Overvejelser om retssag
Trods sejren er det sidste ord hverken skrevet eller sagt i denne sag. For ifølge chefjuristen er der i klagenævnets begrundelse noget malurt, som han ikke kan leve med. I afgørelsen står der blandt andet, at kommunen ikke skal tage stilling til oprensning, før der er vedtaget et lovligt og gyldigt regulativ.

– Nu er det sådan, at der i mindst 15-20 år ikke har været et lovligt og gyldigt regulativ. At kommunen ikke har opfyldt sine forpligtigelser om et gyldigt regulativ er i sig selv en væsentlig mangel, men det bør ikke samtidig føre til, at bredejerne i sådan en situation er afskåret fra at få vedligeholdt deres vandløb, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, som understreger, at vandløbslovens regler stiller krav om, at vedligeholdelse altid er en pligt for kommunen, uanset om der er eller ikke er et gyldigt regulativ.

Chefjuristen er i gang med en nøjere granskning af afgørelsen og går i øjeblikket med overvejelser om, hvorvidt nævnets afgørelse bør give anledning til at føre retssag mod Miljø- og Fødevarenævnet og Ringsted Kommune.  

– Foruden overvejelserne om at sagsøge nævnet og kommunen har vi indleveret en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet om at genoptage deres afgørelse, så udfald og begrundelse kan få et nyt indhold, siger Nikolaj Schulz.

Ifølge chefjuristen har sagen betydning for mange bredejere og landmænd.

– Der er mange landmænd, som afvander til et vandløb, hvor kommunen ikke har et lovligt og gyldigt regulativ, og de kan se frem til samme problematik som i denne sag, og derfor kæmper vi videre, fastslår Nikolaj Schulz.   

7 kommentarer til “To medlemmer af Bæredygtigt Landbrug sejrer i vandløbssag”

 1. Finn Christensen

  Hvis kommunen nægter, at de har pligt til oprensning, og der oven i købet ikke findes et lovbefalet og gyldigt regulativ, så er der jo ikke noget til hindres for, at lodsejerne selv hyrer en gravemaskine og begynder at rense op. For så er der jo ingen gyldige love og regler, som er overtrådt. Og hvis kommunen alligevel skulle finde på at politianmelde, så må den da helt bestemt have et forklarelsesproblem. Så hvordan den vil forklare det for verdenspressen, kunne være spændende at erfare. Jeg tror, jeg ville prøve – bare på et kortere stykke til en begyndelse.

 2. Finn Christensen

  Jeg er kommet i tanke om, at selvoprensning i det her tilfælde må kunne komme ind under reglen om lovligt nødværge.

 3. Finn, at der ikke er et lovligt regulativ gør jo ikke vandløbet til et privat vandløb efter vandløbslovens regler…

 4. Finn Christensen

  Jakob, du har jo helt ret. Men hvad vil du så foreslå at gøre? Er det f. eks. rimeligt, at private borgere skal bruge tid og penge på at føre klagesager til en offentlig instans mod en anden offentlig instans, som ikke overholder deres forpligtelser, og som oven i købet sylter henvendelser i årevis??
  Er der noget at sige til, at landmænd vægrer sig ved at lave de såkaldte “frivillige” aftaler med det offentlige, når det kører på den facon?? Ja, jeg spørger bare…

 5. Finn Christensen

  Det kunne jo være interessant, hvis BL fulgte op på sagen her i spalterne. Så vil det jo vise sig, om du får ret. Lad os håbe det, selv om jeg tvivler.

 6. Som så meget andet hvor de kommunale myndigheder svigter og lader stå til
  Det gælder også snerydning som med vandløb.
  Ingen sagde noget til vi ryddede og saltede der hvor kommunen gav op .
  Vandløb og veje er begge infrastruktur .
  Gå selv igang med gravemaskinerne 👍
  Hvad venter iI på
  Hvorfor er vandløb blevet helliggjort, ligesom køerne i Indien .

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top