Mens vi venter på Svarerudvalget 

Usikkerhed er et dårligt beslutningsgrundlag. Alligevel er det et fremherskende grundlag for de politiske beslutninger på landbrugsområdet – specielt omkring klima og lavbundsjorde.  

gen-gustav

Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Sandbygaard, Glumsø   

Mens vi venter på Svarer udvalgets rapport om CO2-afgifter på landbruget, undrer vi os over debatten og politikernes beslutningsgrundlag. Usikkerhed er et dårligt beslutningsgrundlag. 

Hvis der var blevet indført en CO2 afgift sidste år, havde det været efter helt andre kriterier end det, der er herskende i dag. Har man det rigtige grundlag i dag?  

Udmeldingerne om udledning fra lavbundsjord skifter hurtigere end nogen kan nå at følge med. De officielle klimaudledninger fra lavbundsjord handler om beregnede udledninger, men beregningerne skifter og falder anderledes ud end hvis man måler, hvad man så stort set ikke gør. 

Usikkerheden er stor: om hvor lavbundsjordene findes og på definitionen af lavbundsjorde. Indtil nu har man regnet dobbelt så høj udledning af CO2 på lavbundsjorder med over 12 procents humus. Efter arealet er decimeret ny-beregner man pludselig, uden at datagrundlaget er ændret, og dermed har også jorder helt ned til 6 procent humus pludselig en lige så stor eller større udledning pr ha. som 12 procents humusjorden.  

Det betyder, at det resultat over udledningen man har meldt ind til FN – stadig passer. Mærkværdigvis?  

Og lavbundsjorde er jo udset til at redde Danmarks klimaregnskab. Så der skal være noget at hente – ikke? 

Igen her går Danmark enegang.  

Fakta er, at andre lande slet ikke har det fokus på lavbundsjorde eller humusrige jorde, som vi har i Danmark.  

Fakta er, at mange andre lande har langt flere humusrige jorde. 

Fakta er, at mange andre lande er glade for deres humusrige jorde, fordi de er fantastiske produktionsjorde til fødevarer – andre steder har man jo fokus på fødevareproduktion i en verden, hvor mange sulter. 

Det er fakta, der er værd at skrive sig bag øret, mens vi venter på Svarer rapporten. Spørgsmålene er stadig:  

  • Kan man lægge afgift på usikre biologiske udledninger? 
  • Skal man udtage god landbrugsjord? Hvad med FN’s 2. verdensmål om at afskaffe sult i verden?! 
  • Kan man lægge afgift på biologiske processer på baggrund af beregninger? 

Det er spørgsmål, vi stiller, mens vi venter på Svarerudvalget. 

Scroll to Top