Veloverstået generalforsamling:  Michael Svarer og fremtidens landbrug tiltrak 400 medlemmer og gæster

Medlemmerne var bevæbnet med spørgsmål til økonomiprofessor Michael Svarer, som holdt indlæg på generalforsamlingsdagen. Debatlysten fortsatte under selve generalforsamlingen, efter formandens beretning havde sået frø inden for klimaafgift, vandmiljø og demonstrationer 

IMG_0313

Alle øjne vendte mod scenen, da Michael Svarer i går holdt indlæg for at uddybe rapporten, hvori han selv sammen med en ekspertgruppe har fremlagt en grøn skattereform. 

– I har sikkert hørt om rapporten, for den handler om jer, sagde Michael Svarer til landmændene, der lyttede, mens økonomiprofessoren gennemgik rapportens tre modeller. 

Medier beskrev det måske meget sigende med, at professoren vovede sig ind i løvens hule, mens et andet medie skrev, at professoren agerede skydeskive.  

– Vi kom til at bryde kommissorium et par gange. I ville måske have ønsket, at vi havde brudt det flere gange, men det kan vi diskutere bagefter, sagde Michael Svarer, som flere gange fortalte, at arbejdet er fyldt med usikkerheder.  

Klapsalverne udeblev, da indlægget sluttede. Men Michael Svarer fik vakt hænderne til live, da han selv understregede, at han endnu ikke havde prøvet at holde oplæg uden applaus. 

Stor debatlyst 
Han lagde selv op til debat med de frustrerede landmænd – og det var kærkomment. En lang række medlemmer var bevæbnet med skarpe og kritiske spørgsmål til rapportens anbefalinger, hvor man skal nå i mål ved at reducere produktionen. 

Flere medlemmer understregede, at det er helt tosset, at landbrugets store optag ikke er taget med i rapporten. Ligesom der blev stillet spørgsmål ved de tal, der er brugt til beregningerne. 

– Det er vigtigt, men det er ikke det, ekspertgruppen er blevet bedt om at kigge på. Det kan være, at grundlaget er forkert, men det er ikke vores bord, svarede Michael Svarer.  

En af de fremmødte var også nysgerrig på at få et råd med på vejen, hvad professoren mente, landbruget skulle stille op.  

– Jeg har lidt på fornemmelsen, at I ikke er interesseret i råd fra mig. Man skal spille konstruktivt ind i den debat, der er om klima, rådgav han alligevel og gav et medlem ret i, at man skal tage udgangspunkt i de mest opdaterede tal.  

Der var nemlig et medlem, der påpegede, at rapporten tog udgangspunkt i et alt for højt antal grise. Alene at få det tal ned til de nyeste tal, vil betyde reduktion af de 2,5 mio. tons CO2, som Svarer-rapporten mener, at landbruget mangler at reducere. 

Bæredygtigt Landbrug mener, at Michael Svarer har lavet et meget grundigt stykke arbejde og fremlagt tre modeller, som der også blev på industrien. Det er nu op til politikerne at vælge én af modellerne, kombinere eller forkaste dem og finde en helt fjerde løsning.

Bifald til opråb 
Formand Peter Kiærs beretning omhandlede blandt andet den usikre fremtid, som landbruget står overfor. Du kan læse hele beretningen her.  

Det var Svarer-rapporten og dens anbefalinger, som gav anledning til spørgsmål og opråb, da generalforsamlingsdebatten begyndte efter beretningen.  

Formandskabet fik klar besked om, at erhvervet skal holde op med at være så flinke – og melde klart ud, at landbruget ikke finder sig i det. For når medlemmerne af Bæredygtigt Landbrug har 40-50 procent af landbrugsjorden, bør vi have indflydelse.  

– Det havde været mere klædeligt, at vi havde været med til trepartsforhandlingerne, sagde Peter Kiær.  

Frustrationerne var store hos medlemmerne.  

– Skal vi nedlægge dansk fødevareproduktion? Det er det, vi er i gang med, hvis vi accepterer det her. Det skal stoppes, lød det bestemt fra et medlem, som modtog stort bifald.  

– Så længe der ikke er noget målbart, bliver det ikke på min vagt, at vi accepterer sådanne afgifter, understregede formand Peter Kiær. 

Selv om frustrationerne over en mulig CO2-afgift naturligt fyldte langt det meste af debatten, blev der plads til spørgsmål om vandløb, organisationens synlighed i medierne, CarbonSpace og Bæredygtigt Landbrugs fokus på unge landmænd.  

Genvalg til alle 
Da pulsen igen var faldet lidt ned hos medlemmer og gæster, blev regnskabet fremlagt af direktør Kim Koch. Det blev godkendt enstemmigt.  

Dernæst blev der genvalg til de seks bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Det vil sige, at Peter Kiær, Ann Louise Worsøe Jørgensen, Jørgen Brønd, Thomas Jensen, Klaus Aage Bengtson og Peter Rosendal. Dermed er bestyrelsen for det kommende år, som vi kender den. Foruden de genvalgte er Niels Hauge Mikkelsen, Gustav Garth-Grüner, Hans Henrik Pørksen og Bjarke Bjerg i Bæredygtigt Landbrugs bestyrelse. 

Hele dagen blev rundet af med faglige indlæg fra medarbejdere fra Bæredygtigt Landbrug. Blandt andre direktør Kim Koch og næstformand Niels Hauge Mikkelsen satte ord på den retning, som Bæredygtigt Landbrug bevæger sig i.  

Scroll to Top