CO2-afgift på landbrug skaber skadelige incitamenter i køledisken

Der findes ingen logisk begrundelse for at indføre afgift på landbrugets produktion af fødevarer. Erhvervet optager mere CO2 fra atmosfæren, end det udleder til den.

poul-500

Det hænger sammen med det biologiske kulstofkredsløb, hvor al fødevareproduktion bygger på fotosyntesens binding af CO2 fra atmosfæren. Desuden leverer fotosyntesen også fossilfri energi til samfundet i form af biogas og andet brændbart plantemateriale (halm og træ) til opvarmningsformål.

Alligevel besluttede Svarer-udvalget at foreslå en afgift på landbrugets fødevareproduktion i stedet for det mere logiske: Køledisken (forbruget).

Men en afgift på landbrugets produktion af fødevarer vil direkte påvirke situationen i køledisken og modvirke det egentlige formål med klimaindsatsen, at begrænse CO2-indholdet i atmosfæren.

Eksempel

I køledisken ligger tre stykker oksekød à 1 kg, som i henhold til FAO/FN har følgende klimaaftryk:

  1. Det danske kød udleder 13,9 kg CO2.
  2. Det udenlandske kød udleder i gennemsnit 45 kg CO2 – altså 3 gange så meget.
  3. Det sidste stykke kød, som kommer fra Sydamerika, udleder endda 76 kg CO2 – altså mere end 5 gange så meget.

En CO2-afgift specielt på dansk landbrugsproduktion vil give følgende resultat:

Det mest klimavenlige danske kød vil stige i pris eller udgå af produktion. Det 3 – 5 gange så klimabelastende importerede kød vil dermed få en konkurrencefordel. Markedsøkonomien vil herefter sørge for, at der udledes mere CO2.

Hvordan mon den stigende CO2-udledning påvirker klimaet?

Og hvordan mon det vil gå med politikernes udstillingsvindue, hvor Danmark med en klima-betydning på under 0,1 pct. skal agere verdens store foregangsland?

Poul Vejby-Sørensen

Nørre Allé 54, Strib

5500 Middelfart

Scroll to Top