Landbruget skal yde

Landbruget er parat til at nedsætte klimabelastningen – og har længe arbejdet den vej med succes. Beregningerne om denne indsats skal foregå på korrekt grundlag.

gen-gustav

Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Sandbygaard, Glumsø

Landbruget skal yde deres CO2-part lyder det igen og igen i den store klimadebat. Landbruget betyder ikke noget samfundsøkonomisk, lyder det videre.

Det er ord i den offentlige debat, der gør ondt i enhver landmands hjerte.

For ja, vi i landbruget er parat til at yde vores del også omkring klimaet – på et fagligt seriøst grundlag. Vi er allerede godt i gang og har været det længe. Samtidig med vi producerer fødevarer til danskerne og til eksport.

Fødevareklyngen eksporterer for 196 mia. kr. – og med en import af krævede varer og tjenester på 96 mia. kr. – er der en ren nettogevinst på 100 mia. kr. Det er 21 % af de danske valutaindtægter. Det betyder altså noget. Og den beskæftigelse, der godt nok er mindre end den har været, koncentrerer sig for en stor del i landets yderområder, hvor det ellers kan være svært at finde beskæftigelse.

Vi er også godt i gang med at nedsætte CO2 udledningen – og ikke bare på Svarer-udvalgsmåden med at skære produktionen ned og dermed lave færre fødevarer til en verden, der efterspørger mad. Men det er jo den måde udvalget finder store CO2 besparelser. I øvrigt opererer udvalget udelukkende med en model for at beskatte landbruget – dog med tre forskellige bundfradrag.

Landbruget arbejder derimod med intelligente og smarte løsninger – samtidig med bl.a. landbrugets biogas fortrænger de fossile brændstoffer, der er den store synder i klimaregnskabet.

Vi har længe undret os over de store tal, der florerer omkring landbrugets udledning. Når vi gransker i Svarerudvalgets rapport finder vi nogle – desværre – forældede forklaringer. Man regner med udledning i Danmark fra 19,3 mio. slagtegrise i 2030. Det blev blot slaget 14,4 mio. i 2023 – og antallet er for stærkt nedadgående. Man bruger internationale standardtal for udledning fra gødning – i Danmark udledes omkring det halve. Sådan kunne vi blive ved.

Jo, landbruget gør en indsats og er på klimavenlig kurs – få nu debatten rettet ind også – så vi debatterer på faglig korrekt baggrund, så vi får de rigtige indgreb og ikke bare drosler produktionen ned – med det ene resultat: at landbruget drosles ned. Vi vil ikke være afhængige af russisk gas. Men vil vi være afhængige af russiske og kinesiske fødevarer – det kan blive resultatet af den nuværende kurs.

Scroll to Top