Ligestilling – eller udelukkelse?

Udelukkelse fremmer ikke ligestilling. Reglerne skal være ens. Ligestilling er noget som vi landmænd gerne ser komme, så hurtig som muligt, skriver vores bestyrelsesmedlem Peter Rosendal

Peter Rosendal hos BL

Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup ved Kolding  

Vi lever i et land, hvor der ofte bliver talt om ligestilling. Det er vi mange, der er glade for.

Men når det drejer sig om miljø og natur, så er det en helt anden sag. Her er der ikke lighed mellem Per og Povl. Mellem kontormand Per og landmand Povl – se for eksempel på trepartsforhandlinger, der omhandlende landbruget. Der er ikke tale om ligestilling. De fleste omkring bordet kommer fra byerhverv – kun en fra landbruget. Bæredygtigt Landbrug, der repræsenterer halvdelen af landbrugsjorden er udelukket.

Dansk Industri, som er repræsenteret ved landbrugs-treparten, har flere gange udtrykt, at de helst ikke ser ligestilling indført, når det drejer sig om forurening og godkendelser af kemiske stoffer, for de stramme vilkår, som gælder for landbrugets pesticider, og de store krav til miljøet, landbruget er underlagt, vil man ikke have hos Dansk industri.

Og når det gælder de stoffer, der findes i spildevand, tages der ikke prøver. Hvorfor?

Statsrevisorerne afleverede ellers allerede sidste år en rapport, der taler sit tydelige sprog: mange steder hos KTC (Kommunalt tekniske Chefer), KL-medlemmer, de offentlige renseanlæg mv. har man ikke de nødvendige tilladelser til at drive renseanlæg med mange udledninger. Det fortsætter bare uden konsekvens.

Havde dette været en landmand, så havde medierne talt højt, og udskammet disse lovbrydere, og krævet handling fra alle kanter. Hvorfor er der ikke ligestilling her?

Der er flere, der husker, hvordan det gik sidste gang, man udsatte landbrugsorganisationerne for en tilsvarende situation.

Bæredygtigt Landbrug nægtede at følge randzoneloven, og pløjede randzoner op. Minister Ida Auken udelukkede derfor organisationen, for efterfølgende at udskamme organisationen for at benytte rockermetoder.

Der var dog ingen kommentarer fra den tidligere miljøminister, da Bæredygtigt Landbrugs sammenhold viste, at loven var ugyldig. Heller ikke efter domstol havde talt og givet landbruget ret.

Udelukkelse fremmer ikke ligestilling. Reglerne skal være ens. Ligestilling er noget som vi landmænd gerne ser komme, så hurtig som muligt. Den skal også gælde herude på landet.

Scroll to Top