Vores sag er ekstremt vigtig: Det gælder retten til at dyrke vores egen jord

Hundrede gæster var i sidste uge mødt op til Bæredygtigt Landbrugs BNBO-arrangement, hvor usaglige risikovurderinger og retssagerne mod staten var hovedtemaerne

IMG_0929

– Kræv dokumentation for, at jeres dyrkning forurener grundvandet og garanti for, at støtten er lovlig. Skriv mailen til kommunen og kræv det. Der er ingen af de to ting, de kan give jer.

Så klar var meldingen fra advokat med speciale i EU-ret Hans Sønderby, som kører BNBO-retssagerne for Bæredygtigt Landbrug, da han onsdag holdt oplæg for hundrede fremmødte til Bæredygtigt Landbrugs BNBO-arrangement.

Aftenens hovedtema var netop usaglige risikovurderinger og BNBO-loven samt en status på retssagerne mod staten. Det var i den forbindelse, at Hans Sønderby flere gange understregede nødvendigheden af, at landmændene skal kræve dokumentation fra kommunen eller vandværket.

Han lagde vægt på, at der netop mangler sammenhæng og systematik i lovgivningen vedrørende de boringsnære beskyttelsesområder. Det fører til, at regelværket er EU-stridigt.

– Når ingen af de 97 sløjfninger af boringer over de seneste tyve år skyldes landbrugets brug af pesticider på dyrkningsfladen, savner indgrebene over for landbruget sammenhæng og systematik. Der mangler sammenhæng mellem det, man angiver at ville beskytte, og det man så rent faktisk gør for at beskytte, sagde Hans Sønderby.

– Man kan ikke ekspropriere, hvis ikke man kan påvise, at dyrkningsfladen har givet anledning til at beskadige drikkevandet, fortsatte argumentationen fra advokaten.

Samtidig konflikter loven med EU’s statsstøtteregler.

Klædt på til diskussion

Den nye lov omhandlende boringsnære beskyttelsesområder, som forventes at træde i kraft fra 1. juli 2024, vil pålægge kommunerne at forbyde brug af plantebeskyttelsesmidler omkring vandboringer. I loven, der for nyligt blev fremlagt, er der ingen geografisk afgrænsning af BNBO-områderne.

Ifølge Hans Sønderby er den manglende geografiske afgrænsning i sig selv et vigtigt juridisk argument for manglende lovlighed.

Inden Hans Sønderby satte de fremmødte ind i argumentationen og opfordringerne, holdt Ulrik Lunden og Bente Andersen oplæg om sagen og dens historik, som begyndte i 2019.

– Når politikerne begynder at tale om, hvad de vil gøre inde på min ejendom – allerede der har de for længst overskredet min grænse, sagde Ulrik Lunden.

Derfor gik han selv ind i sagen om det retsstridige i BNBO- og indsatsplanerne. Sagen handler reelt om retten til at drive et vidensbaseret, ressourceeffektivt og bæredygtigt landbrug.

– Vi skal være fagligt klædt på til diskussionen, men først og fremmest skal vi forstå, at vi ikke er årsag til problemet. Det har vi bevis for, sagde Ulrik Lunden.

I oplægget gennemgik Bente Andersen en række høringssvar, som landmænd har indsendt for at påvise, at der ikke er sammenhæng mellem dyrkningsfladen og det, man finder i grundvandet.

– Vi giver dem noget at kigge på. Vi vil vise, hvor dårlige risikovurderingerne er lavet ude i det danske land. Der er ingen spor af plantebeskyttelsesmidler, sagde Bente Andersen, som har kigget hvert høringssvar og hver udpeget boring igennem.

Loven forpligter kommunerne til at få landmændene til at indgå frivillige aftaler, og ellers skal kommunerne give påbud.

– Men det er kun, hvis risikovurderingerne viser, at der er en reel risiko, og det er der ikke, fortsatte hun og lagde i sit oplæg vægt på, at der ved flere boringer til gengæld er målt et højt niveau af Arsen. Ligesom der er en lang række punktkilder, som kan forårsage forurening.

Der blev på den baggrund opfordret til, at det er nu, at landmændene skal være vakse ved havelågen og kræve dokumentation fra kommune eller vandværk, som skal påvise, at det er dyrkningen, der forurener grundvandet.

– Vores sag er ekstremt vigtig: Det gælder retten om at dyrke vores jord, lød det fra Bente Andersen.

________________________________________________________________________________________________________________________
Bæredygtigt Landbrug har forfattet følgende tekst, som man kan kopiere og bruge i sin mail til kommune eller vandværk.

Til kommune/vandværk

I forlængelse af at undertegnede er blevet kontaktet med henblik på indgåelse af frivillig aftale om BNBO, er det nødvendigt, at jeg først får tilsendt følgende:

  1. Dokumentation for at dyrkningen forurener grundvandet
  2. Garanti for at støtten er lovlig

Med venlig hilsen

(skriv eventuelt dato i mailen)

Scroll to Top