Chefjurist om nyt vandløbsregulativ for Ringsted Å: Det er ulovligt og ugyldigt

Ringsted Kommune har revideret vandløbsregulativet for Ringsted Å. I lyset heraf har Bæredygtigt Landbrug udarbejdet et høringssvar, der udtrykker alvorlige juridiske og faglige bekymringer. Udkastet bør trækkes tilbage, mener chefjurist Nikolaj Schulz

IMG_3272

Der er blevet udarbejdet et nyt vandløbsregulativ for Ringsted Å. Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Nikolaj Schulz, har på vegne af Øvre Suså Vandløbslaug indgivet høringssvar til udkastet, som han mener er både ulovligt og ugyldigt.

– Vi er langt fra optimistiske i forhold til det nye regulativ. Så vidt vi kan se, vil kommunen lovliggøre den nuværende ulovlige tilstand af Ringsted Å, der er kendetegnet ved ikke at være oprenset i årtier. Det vil sige, at konsekvenserne for bredejerne bliver højere vandstand. Det er selvfølgelig uacceptabelt, siger Nikolaj Schulz.

Ifølge chefjuristen er det primære problem med det nuværende regulativudkast, at der revideres på et regulativ, der ikke findes, fordi det både er ulovligt og ugyldigt, hvilket allerede er anerkendt af Ringsted Kommune.

– Det betyder, at enhver revision eller opdatering af regulativet står på et usikkert juridisk grundlag. Der kan ikke revideres noget, der ikke eksisterer, siger Nikolaj Schulz, som peger på manglen på et gyldigt tidligere regulativ som en kritisk fejl.

Udkast bør trækkes tilbage

Bæredygtigt Landbrug fremhæver også flere miljømæssige bekymringer, især omkring forslaget, der tillader yderligere hævninger af vandspejlet. Ændringerne kan føre til ulovlige forhold, hvor vandspejlet stiger med op til 50 centimeter over det nuværende niveau, hvilket er i direkte modstrid med vandløbslovens bestemmelser.

– Vandstandsstigningerne er helt uacceptable for bredejerne og vil medføre store tab for landmændene, siger Nikolaj Schulz.

Desuden påpeger Bæredygtigt Landbrug, at regulativudkastet ikke overholder kravene i EU’s vandrammedirektiv. Specifikt mangler der undersøgelser af de prioriterede stoffer som bly og kviksølv, og der skal ligeledes foretages en økonomisk konsekvensvurdering af regulativet.

– Det er nødvendigt for at sikre en lovlig forvaltning af vandløbet, siger han.

Ifølge chefjuristen er Ringsted Kommune forpligtet til at vurdere, om der kan nås en god tilstand. Hvis det ikke er muligt, skal målsætningen reduceres, hvilket dog henhører under miljøministeren.

Som en konsekvens af problemerne opfordrer Bæredygtigt Landbrug til, at regulativudkastet trækkes tilbage og revideres grundigt.

– Vi foreslår en tilgang, der respekterer både lovgivningen og de miljømæssige standarder, der er nødvendige for at beskytte Ringsted Å og bredejerne, fastslår Nikolaj Schulz.

For yderligere information:

Chefjurist hos Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, 6014 1230

Scroll to Top