Bæredygtigt Landbrug samler landmændene på vigtigt tidspunkt

Dansk landbrug står i den kommende tid over for beslutninger, som kan få store konsekvenser for erhvervet. Derfor falder Bæredygtigt Landbrugs sommermøder på et vigtigt tidspunkt, mener formanden

IMG_9198

I slutningen af maj og starten af juni tager Bæredygtigt Landbrug rundt i landet og holder sommermøder, som hvert år samler landmænd og deres familier. Arrangementerne skaber rum til at debattere, informere og vende erhvervets udfordringer med hinanden.  

– Landbruget står foran store udfordringer, da vi ser ind i forhandlinger om vandplaner og en CO2-afgift. Derfor er det i år særdeles vigtigt, at vi samler landmændene til vores sommermøder, så vi kan fortælle landbrugsfamilierne, hvad de kan gøre i fremtiden. Landbruget er ikke problemet når vi taler om miljø, klima og biodiversitet, men vi er løsningen, siger Peter Kiær, der er formand for Bæredygtigt Landbrug.

Sommermøderne holdes tradition tro på tre lokationer. Torsdag den 30. maj foregår arrangementet i det sønderjyske ved Skærbæk, mens det den 3. juni er ved Herlufmagle, hvor minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, kommer. Rækken af møder slutter den 6. juni ved Roslev på Skiveegnen. Til alle tre møder deltager flere EP-kandidater.

– Hvert år vælger vi at komme så bredt ud som muligt, da vores medlemmer fordeler sig over hele Danmark. Resten af bestyrelsen og jeg vil gerne tale med så mange af vores landmænd som muligt – og det giver sommermøderne os mulighed for, siger formanden.

Til trods for lokationerne er forskellige, er programmet det samme hvert sted. Der vil blandt andet være markvandring samt indlæg om politik, vandmiljø og den omdiskuterede CO2-afgift, som henimod juni formentligt nærmer sig forhandlingsbordet.

– Vi står om ganske kort tid over for en beslutning, som i værste fald kan få konsekvenser for rigtig mange landmænd, og alene truslen om at lægge en CO2-afgift på biologiske og ikke-målbare processer i landbruget skaber en usikkerhed, som har sat mange ting i stå ude på landet. Derfor skal der være plads til frustrationerne over en usikker fremtid, siger Peter Kiær.

Han understreger, at Bæredygtigt Landbrug er imod en CO2-afgift på biologiske processer.


Tilmeld dig her.

Scroll to Top