Kan det tænkes, at der er andet end kvælstof, som har betydning for, hvordan vores havmiljø har det? 

Da Miljøministeriet fandt ud af, at det var umuligt at overholde EU-lovgivningen med Cheminovas nuværende udledninger, begyndte ministeriet at tænke i andre lidt for kreative løsninger, skriver vores faglige specialist i sit indlæg

anne-smet-andersen

Af Anne Smet Andersen, cand.scient. i kemi og biologi samt faglig specialist hos Bæredygtigt Landbrug, Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia 

Der har den seneste tid kørt en del historier om den gamle Cheminova-fabriks udledninger af giftigt spildevand i Vesterhavet, kendt som Høfde 42. De har helt lovligt udledt forurenet spildevand med bl.a. kviksølv og arsen ud i havet. Det var normal praksis i 50 og 60’erne, hvor man troede, at steder i havet med stærk strøm hurtigt fortyndede spildevandet, så det ikke var til fare for mennesker og miljø. Man er heldigvis blevet klogere, og i dag renser I vores spildevand … Eller hvad?  

Miljøministeriet har tilsyneladende først målt Cheminovas udledninger til havet og derefter regnet baglæns for at finde ud af, hvor der skulle til for, at Cheminova kunne fortsætte med sine udledninger som hidtil. EU’s vandrammedirektiv siger, at man ikke må lave en merudledning til et i forvejen forurenet vandmiljø, men ministeriet fandt, at det var umuligt at overholde EU-lovgivningen med Cheminovas nuværende udledninger. 

Derfor begyndte ministeriet at tænke i de andre lidt for kreative løsninger, så Cheminova kan fortsætte med at udlede samme mængde forurenet spildevand i havet. Man er nu kommet frem til en ny vejledning for spildevandsgodkendelser, hvor man måler koncentrationen af et stof fra Cheminova 100 kilometer syd for udledningsstedet.  

Koncentrationen svarer lidt til saftevand; jo mere vand man kommer i glasset, jo tyndere bliver saften. Så når man nu vælger, at der ikke må være en målbar ændring i koncentrationen af stoffer 100 kilometer syd for Cheminovas udledning – et sted, hvor strømme går fra syd til nord ikke at forglemme, giver det mulighed for lovligt at udlede store mængder af fx arsen. 

Som om det ikke er nok, giver metoden også mulighed for at udlede større mængder af de mest giftige stoffer. For et meget giftigt stof er defineret ved, at der kun skal meget små mængder til, for at det er farligt. Men hvis du går 100 kilometer væk og i modstrøm skal måle en ændring i koncentrationen, så er der udledt betydelige mængder meget giftigt kemikalie, før det overhovedet er muligt at måle en ændring. 

Det er ikke kun et problem for vestkysten. Den nye vejledning gælder hele landet, og der er derfor flere steder, hvor det er et aktuelt problem, da de også skal have fornyet deres tilladelser til at udlede forurenet spildevand i havet.  

Nu kan man så ikke andet end at spørge, kan det tænkes, at der er andet end kun kvælstof, der har betydning for det dårlige havmiljø? 

Scroll to Top