Landbruget har brug for langt mere fleksibilitet! 

Datotyranni, overimplementering og unødvendigt bureaukrati er nogle af de største kæppe i hjulet på landbruget herhjemme i Danmark, skriver Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet. Han deltager i sommermøder hos Bæredygtigt Landbrug.

Asger Christensen i EP

Af Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet, Venstre

Der er fortsat meget at kæmpe for i EU. Når det kommer til landbruget, er det vigtigt, vi har nogen i EU, der ved, hvordan bureaukratiet påvirker landmændene i den virkelige verden. 

Jeg har været selvstændig landmand i over 40 år og er det stadig. Derfor mærker jeg selv, hvordan lovgivningen har indflydelse på dagligdagen som landmand. 

Datotyranni, overimplementering og unødvendigt bureaukrati er nogle af de største kæppe i hjulet på landbruget herhjemme i Danmark. Vi skal have gjort op med nulfejlskulturen. Ude i virkeligheden findes der ikke nulfejl – uanset om det er bondemanden, bageren, smeden eller købmanden. 

Det skal være lettere at arbejde i produktionsdanmark. Derfor var jeg, ved den sidste afstemning i mit mandat i Europa-Parlamentet, med til at sikre lempelser for landbruget. Vi fjerner brakordningen, giver mere lokal fleksibilitet i forhold til datotyranniet og fjerner administrative byrder for de helt små landbrug under 10 hektar, så de slipper for at sende al mulig bøvlet dokumentation ind for at få støtte. 

Når noget spænder ben for landmændene, er det let at bebrejde EU. Når nogle råber op om ulogisk lovgivning, hører vi også hurtigt vores folketingspolitikere sige, at de har løst en bunden opgave, og man kan rette kritikken mod EU, hvis man er utilfreds. Men det er en halv vind, for oftest handler det om, at Danmark aktivt indfører strengere lovgivning end EU har bedt om. Man vil være den pæne dreng i klassen – men til skade for klassekammeraterne. Det går kun ud over landmændene, at Danmark opfører sig som EU’s duksedrenge. 

Landbruget lider for eksempel ofte under datotyranniet i forhold til høst- og brakperioder. Det er Vor Herre, der bestemmer vejret. Så hvis vejret ikke lige er til høst eller såning, så er det bare sådan, det er. Vejret viger ikke for akademikernes skæringsdatoer. 

Den gode nyhed er, at vi nu har lempet nogle af de håbløse krav i EU. Så hvis EU fortsat beskyldes for at være synderen, er det ikke rigtigt. For Danmark har nu endnu flere muligheder for at gøre de rigide frister mere fleksible for landmændende. 

Nu gælder det om at sikre, at også de danske landmænd får lov til at opleve de lempelser, vi har sørget for i EU. Også her kan I regne med mig. 

Scroll to Top