Sommermøde med minister: Vi skal passe rigtigt godt på landbruget

Det tiltrak 140 medlemmer, da Bæredygtigt Landbrug mandag aften holdt sommermøde på Gunderslevsholm Gods ved Herlufmagle, hvor også landbrugsministeren deltog

IMG_6158

Både de sjællandske rammer og stemningen var fremragende, da Bæredygtigt Landbrug mandag aften holdt sit andet ud af tre sommermøder. Det var ikke kun medlemmer, som tog plads på plænen ved Gunderslevsholm Gods – også minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), kom og holdt oplæg for de fremmødte landmænd.

Landbrugsministeren lagde i sin præsentation blandt andet vægt på, at han selv har et landbrug – dog med noget færre hektar end på godset ved Herlufmagle. Han fremhævede, at han holder meget af erhvervet og ser muligheder for at udvikle fremtidens landbrug.

Netop landbrugets fremtid er i fuld gang med at blive forhandlet i de grønne trepartsforhandlinger, hvor man blandt andet kigger på forskellige modeller for en CO2-afgift.

– Vi prøver at finde gode løsninger på noget langsigtet og stabilt. Det er vigtigt, at det er langsigtet i et investeringstungt erhverv, sagde Jacob Jensen.

Det faldt i god jord. Bæredygtigt Landbrug har tidligere sat fokus på, at usikkerhederne om erhvervets fremtidige rammevilkår har sat en kæp i hjulpet på investeringerne i landbruget.

Udvikling er vejen frem
Ministeren fremhævede, at vi skal passe rigtigt godt på landbruget.

– I regeringsgrundlaget står der sort på hvidt, at vi skal udvikle landbruget – ikke afvikle det, sagde Jacob Jensen og roste landmændene for at være et af de mest omstillingsparate erhverv, hvis man kigger generationerne igennem.

Han ramte noget, der fylder hos Bæredygtigt Landbrug og mange landmænd: At der kommer grøft mellem land og by. Og der er en overvægt af negative historier om landbruget i medierne.

– Alligevel er der flere unge, som søger ind på landets landbrugsskoler, sagde han og fastslog, at vi skal være med til at tale de positive historier op.

Jacob Jensen (V) var ikke den eneste politiker, som indtog scenen foran de mange landmænd – også europaparlamentariker Asger Christensen satte ord på en valgkamp, hvor landbruget endnu en gang har stort fokus.

– Vi kigger allerede ind i den næste landbrugsreform. Derfor er det drønvigtigt at sidde med og have en god dialog med landbruget, sagde Asger Christensen, som genopstiller op til EP-valg.

Når han kigger mod forhandlinger om en ensidig dansk klimaafgift på landbruget, tror EU-politikeren på, at regeringen kommer frem til en løsning, som han som landmand og politiker kan være i.

Han underbyggede det blandt andet med, at klimaminister Lars Aagaard for nyligt har sagt i et interview, at der skal findes en løsning på EU-niveau.

– Det giver mig en ro i maven. Jeg har hele tiden sagt, at det skal løses på EU-plan, fordi det handler om grænseoverskridende sikkerhed, lød det blandt andet fra Asger Christensen.

Kvælstof-kamp
Da politikerne trådte af scenen, fortalte formand Peter Kiær kort om en af de kampe, som landbruget står over for. Det gælder især hele kvælstof-problematikken, som nogle forsøger kun at tørre af på landbruget.

– De vil tage gødningen fra os igen, hvis de kan. Det skal vi kæmpe imod, sagde Peter Kiær.

Senere gav han ordet til faglig direktør Jørgen Evald Jensen, der satte ord på kvælstof-iltsvind-debatten.

– Der går ikke en uge, uden debatten dukker op i diverse medier. Udsagnene går på, at iltsvind alene skyldes kvælstof fra landbruget – spildevand betyder ingenting, sagde Jørgen Evald Jensen, inden han gik i gang med modargumentationen, som medierne ifølge ham ofte glemmer at indhente.

En graf med mængden af kvælstofforbruget og iltsvind viste med tydelighed, at der er svært at se sammenhæng mellem udledningen af kvælstof og iltsvind.

– Mængden af handelsgødningsanvendelsen er det laveste siden 1965 – og i 2023 var der voldsomt iltsvind, pointerede Jørgen Evald Jensen og understregede, at hvis man fortsætter med kun at fokusere på kvælstof, får vi aldrig nogen bedring i de danske farvande.

Bæredygtigt Landbrug fortsætter sin argumentation og fokus på kvælstof-iltsvind-debatten – det gælder både med faglige indspark til medier og beslutningstagere, men også på torsdag til vores sidste sommermøde. Det foregår på Mariesminde ved Roslev.

Tilmeld dig her.

Scroll to Top