I det fjerne hører jeg råbet: ”Ulven kommer!”

Myte-jægere gør tilsyneladende alt for at gøre et farligt rovdyr ufarligt – men deres indsats kunne gøre bedre gavn andre steder i landbruget…

Fifleri i de kommende vandplaner

Det er under al kritik at flytte referenceåret, så forskerne får det slutresultat, de ønsker – skriver Bæredygtigt Landbrugs chefjurist

Det er ikke landmandens opgave at bevise sin egen uskyld

”Blokerende fejl” i landbrugets EU-ansøgning er med til at vende bevisbyrden om, og det er klart ulovligt – skriver Bæredygtigt Landbrugs chefjurist

Nyt § 3-forslag er ekspropriation og smager af randzoner (om igen)

Men randzonerne var i det mindste ledsaget af kompensation, hvorimod nyt forslag er helt uden erstatning. Miljøministeren forsøger dermed at skubbe grænsen for indgreb i den private ejendomsret – skriver Bæredygtigt Landbrugs chefjurist

Manglende målinger kan udløse erstatning

Hvis EU fik nys om de manglende målinger, er der betydelig risiko for, at Miljø- og Fødevareministeriet står foran en traktatkrænkelsessag, skriver Bæredygtigt Landbrugs chefjurist

Modeller på miljøområdet er et retssikkerhedsproblem

Der bør – ikke mindst af hensyn til den demokratiske legitimitet – være 100 % åbenhed om de modeller, der ligger til grund for landbrugsreguleringen, skriver Bæredygtigt Landbrugs chefjurist

Scroll to Top