Plancher fra generalforsamling den 26. februar 2020

Hent
Niels Bjerre, Bayer A/S Pesticider, bliv klædt på til dialog PDF
Nikolaj Schulz, Bæredygtigt Landbrug Vandrammedirektivet og miljøfremmede stoffer PDF
Jørgen Evald Jensen, Bæredygtigt Landbrug Hvorfor og hvordan er vores N-kvoter truede PDF
Hans Aarestrup, Bæredygtigt Landbrug Aktuelt fra foreningens arbejde PDF
Scroll to Top