Læs det omstridte Responsum fra Peter Pagh

Juraprofessor Peter Pagh udarbejdede i 2005 et responsum på bestilling fra Landbrugsrådet, for at få klarhed over, hvordan, og om, de danske vandmiljøplaner har været funderet på EU-lovgivning.

Paghs Responsum

Klik her for at
hente Peter Paghs responsum som PDF-fil

Juraprofessor Peter Pagh udarbejdede i 2005 et responsum på
bestilling fra Landbrugsrådet, for at få klarhed over, hvordan, og
om, de danske vandmiljøplaner har været funderet på
EU-lovgivning.

Peter Pagh nåede frem til, at de danske vandmiljøplaner mest af
alt har været et fantasifoster udarbejdet af en indspist gruppe af
embedsmænd i Miljøministeriet. En konklusion, som allerede for seks
år siden kunne have medvirket til at standse Danmarks enegang på
vandmiljøområdet i EU, men det skete ikke. 

I rapporten konkluderer Peter Pagh blandt andet, at:

Responsum

“Når det er lykkedes miljøministeriet at undgå traktatbrudssag
fra EU-Kommissionen, kan det bedst forklares med, at Kommissionen
har fået vildledende oplysninger og i flere tilfælde direkte usande
oplysninger. Ministeriet har således besvaret Kommissionens kritik
af den danske implementering af fiskevandsdirektivet med, at
amterne anvender og kontrollerer direktivets fysisk-kemiske
parametre for vandkvalitet. Tilsvarende har ministeriet over for
Kommissionen vedholdende hævdet, at amternes regionsplaner
indeholder frister for opfyldelse af vandkvalitetsmålene – selv om
ministeriet umuligt kan være uvidende om, at dette ikke er
tilfældet”.

Peter Pagh opfordrede i 2005 til, at “Såfremt der skal ses bort
fra de hidtidige misforståelser, må det formentlig foudsætte et
effektivt opgør med de tidligere fejl.”

Dette opgør har været gemt af vejen i seks år, men nu rapporten
er kommet frem i lyset, vil Bæredygtigt Landbrug arbejde for, at
hvert af rapportens 20 kritikpunkter til fulde bliver brugt til at
rette de fejl, som siden 1987 har gjort det til en kamp at drive
landbrug i Danmark, og fejl, som kan få endnu mere vidtrækkende
konsekvenser, hvis Vandplanerne bliver sendt afsted til godkendelse
i EU i deres nuværende form.

Miljøminister Ida Auken (SF) har bebudet, at planerne bliver
sendt afsted til EU Kommissionen før nytår, men Bæredygtigt
Landbrug opfordrer til, at kun dele af planen bliver sendt på
nuværende tidspunkt.

” Danmark skal aflevere nogle vandplaner, og ifølge den nye
miljøminister (Ida Auken.red), vil det blive inden nytår. Det kan
ikke blive andet end en gang sjusk og klamp, der bliver lavet, hvis
ikke man går ind og kigger på de enkelte elementer i de vandplaner.
Vi vil på det kraftigste anbefale, at sende planere afsted til EU i
en forsimplet form,” siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt
Landbrug.

Det er især punkterne der vedrører klassificeringen af danske
vandløb og kvælstofmålene i planerne, som Bæredygtigt Landbrug
mener skal evalueres, før vi forpligtiger os til at opnå nogle mål,
som stiller Danmark endnu værre i konkurrencen med de øvrige EU
medlemslande på landbrugsområdet.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top