Sandheden om den forfejlede danske miljøpolitik

Der bliver ikke lagt fingre imellem, når Bæredygtigt Landbrug fredag den 1. marts i Skalborghallen kører det tunge juridiske skyts i stilling for at fortælle nordjyderne, hvorfor den danske miljøpolitik på landbrugsområdet ikke blot er virkningsløs, men at den er direkte ulovlig.

Ifølge Bæredygtigt Landbrug har de danske særregler i
forbindelse med blandt andet vandplanerne og kvælstofnormerne
kostet landbruget op imod 100 milliarder kroner de sidste 25 år,
men som om det ikke er slemt nok, så mener professor i EU-ret,
Peter Pagh, også at reglerne, der ligger til grund for den danske
miljølovgivning på landbrugsområdet, er direkte ulovlige.

Ikke overenstemmelse imellem Danmarks og EU’s
regler 

No Image

Professor dr. jur. på Københavns Universitet Peter Pagh skrev i
2005 et såkaldt juridisk responsum om den danske implementering af
EU’s fiskevandsdirektiv på baggrund af love, direktiver og gældende
praksis på området, samt en del dokumenter, han fik adgang til
efter at have søgt aktindsigt hos Miljøministeriet.

Responsummet, der fik den mundrette titel ‘Responsum om det
retlige grundlag for recipientmålregulering af vandløb’, havde til
formål at belyse, hvad man fra dansk side har gjort med
fiskevandsdirektivet, hvordan man har gennemført og i det omfang,
det er muligt, hvorfor det er blevet gennemført på den måde.
Responsummets konklusioner var klare, fortæller Peter Pagh til
baeredygtigtlandbrug.dk.

“Det, man meget hurtigt kan konstatere, er, at der ikke er
overensstemmelse. Der er ikke overensstemmelse mellem det, der står
i direktivet, som EU-domstolen fortolker det, og den måde, vi har
gennemført det. Der er heller ikke overensstemmelse mellem det, man
faktisk har gjort, og det, man har fortalt Kommissionen. Man må
også sige, at der heller ikke er overensstemmelse med det, man
oplyser Folketinget i forbindelse med implementeringen af
lovgivningen og diskussionen af direktivet, og det, som faktisk er
sket. Og det må man jo sige ikke er så heldigt.”  Det har
juraprofessoren tidligere udtalt til baeredygtigtlandbrug.dk, og
fredag aften uddyber han sin kritik overfor de fremmødte i
Skalborghallen.

Peter Pagh, der er ekspert i EU / miljølovgivning giver på
stormødet en meget grundig gennemgang af det responsum, som han i
2005 havde udarbejdet for Dansk Landbrug. Endvidere giver
juraprofessoren en gennemgang af det øvrige lovgrundlag med EU
direktiver, der er gældende for alle landmænd, men i særdeleshed
også for politikere og embedsmænd. Bl.a. kommer han ind på det
anderledes gødningsforbrug, der er i Danmark i forhold til vore
kollegaer i alle andre EU lande.

Hvorfor har landbruget sagsøgt staten?

BOG

Det hører til sjældenhederne at en gruppe borgere i Danmark
fører sag mod staten, men ikke desto mindre har Bæredygtigt
Landbrug på under et år nu sagsøgt den danske stat hele tre gange.
Men hvorfor har foreningen valgt at tage så drastiske tiltag i
brug? Det spørgsmål vil på stormødet blive behandlet af foreningens
advokat, Hans Sønderby, og advokaten lægger ikke skjul på, at
landbruget selv bærer en stor del af skylden for, at regel-Danmark
har gjort det svært for danske landmænd at drive virksomhed.

Hans Sønderby vil fremlægge teksten fra Vandløbsloven, hvorved
det bliver helt tydeligt, at der er skabt ændringer i den danske
lovtekst, der markant ændrer vilkårene for at drive landbrug på
drænede arealer i Danmark. Hans Sønderby mener, at landbruget
skulle have rettet ryggen og gjort modstand for længe siden, og han
opfordren nu de enkelte landmænd til at tage kampen op. Hvordan det
skal gøres i praksis, vil Hans Sønderby fortælle under
stormødet.

Ifølge Hans Sønderby er fejltolkningerne i den danske
fortolkning af EU-reglerne meget klare i en direkte sammenligning
med forholdene i Tyskland, og da konsekvenserne er uoprettelige for
landbrugsproduktionen i Danmark er han fuldstændig sikker på, at
Bæredygtigt Landbrugs medlemmer vinder sagerne mod staten. Hans
Sønderby vil også fortælle om de bureaukratiske og tekniske
løsninger, som lige nu er kastebold imellem stat og kommuner.

Retssagen om vandplanerne er sat i bero efter Natur- og
Miljøklagenævnet i december kendte vandplanerne ugyldige,
mens  sagen vedrørende randzonelovgivningen lige nu ligger ved
Københavns Byret, mens Gødningssagen ligger til videre behandling
ved Retten i Hjørring.

Ud over indlæg fra de to advokater fortæller direktør i
Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, om hvad der skal til for at
Danmark lever op til de miljøkrav, der er stillet af
EU-kommissionen i forbindelse med vandrammedirektivet og
fiskevandsdirektivet. Mødets sidste faglige indlæg kommer fra
chefkonsulent ved Agri Nord, Jørgen Evald Jensen, og han vil
fortælle, hvor store økonomiske og økologiske konsekvenser de
danske særregler på gødningsområdet har for landbrugsproduktionen
og økonomien i det nordjyske område, og sidste mand på talerstolen
er formand for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede
Jørgensen.

Stormødet i Skalborghallen bærer titlen ‘Sandheden om den
forfejlede miljøpolitik’, og det er Bæredygtigt Landbrugs
selvstyrende grupper i Nordjylland, der står bag arrangementet, som
ventes at tiltrække mere end 300 tilhørere fredag aften.

For tilmelding til stormødet, der foregår den 1. marts klokken
12.00 – 16.00 i Skalborghallen, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV,
kontakt Bæredygtigt Landbrugs selvstyrende gruppe i Nordjylland på
mail: nordkaer@pc.dk.

Mødet koster 200,- kroner og er inklusive frokost.

Af JTI

Scroll to Top