Ny KO-kontrolrapport er både godt og skidt

Det er glædeligt, at der bliver lavet sammenligninger af den danske implementering af krydsoverensstemmelseskontrol-reglerne, men rapporten lader meget tilbage at ønske, mener Vagn Lundsteen

Man skal glædes ved de små ting, og det gør direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, når talen falder på den rapport, som NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet om den danske implementering af EU’s krydsoverensstemmelsesregler.

Rapporten sammenligner nemlig for første gang den danske implementering med andre landes implementering.

”Det er positivt, at man vender blikket udad og ser, om man kan gøre noget, som de gør det andre steder. Og at man sammenligner den danske implementering med andres – på den måde kan vi se, om vi overimplementerer,” siger Vagn Lundsteen.

Træerne vokser ikke ind i himlen
Glæden varer dog kort hos direktøren, der ikke lægger skjul på, at rapportens konklusioner har affødt undren og givet anledning til spørgsmål.

Rapporten sammenligner Danmarks implementering med implementeringen i Sverige, Holland og delstaten Slesvig-Holstein i Tyskland. Det valg imponerer ikke Vagn Lundsteen.

”Det er tre lande, der har en god krydsoverensstemmelseskontrol, så det er ikke et givende billede af hele Europa. Det er pudsigt, at man lige vælger lande, der formodes at have en stærk kontrol. Havde man for eksempel sammenlignet os med Grækenland, havde billedet nok været et andet,” forklarer han og fortsætter:

”Formålet med rapporten er at undersøge, om den danske bedømmelse er strengere end andre medlemslandes, men man har kun undersøgt bedømmelsessystemet og bedømmelsespraksis, og det giver ikke et fyldestgørende billede af om de danske landmænds situation er på niveau med de øvrige landes.”

I rapporten har man for eksempel ikke set på forskellene i de nationale klagesystemer, og det betyder at man ikke har mulighed for at sammenligne landmændenes mulighed for at få en afgørelse omgjort – og i hvilken udstrækning det sker i de forskellige lande.

Hårdere danske regler
To steder viser rapporten konkret, at danskerne har hårdere regler end de andre lande. Danmark bedømmer for eksempel skuldersår langt hårdere end de øvrige lande, og vi er det eneste land, der indberetter krydsoverensstemmelsesovertrædelser fra Eksport- og Slagterikontrollen.

”Overtrædelser fra Eksport- og Slagterikontrollen udgør 10 procent af de samlede danske overtrædelser, og vi er det eneste land, der indrapporterer herfra. Vi kunne altså have 10 procent færre indberetninger end tilfældet er,” mener Vagn Lundsteen.

Bæredygtigt Landbrug har på baggrund af rapporten sendt 10 opfølgende spørgsmål til NaturErhvervstyrelsen. Se spørgsmålene her.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top