Bæredygtigt Landbrug: Nu har vi beviset for den uretfærdige regulering

Principperne for regulering af landbruget bør ændres, lyder det fra BL efter offentliggørelse af international forskerrapport

hans3

Dansk landbrugspolitik har hidtil taget afsæt i myter og tillid til udvalgte eksperter – men reglerne bør fremover baseres på faglig dokumentation.

Sådan lyder det fra Bæredygtigt Landbrug, efter at avisen Effektivt Landbrug i weekendudgaven beskriver en international forskergruppes udkast til en evaluering af de danske kvælstof-modeller.

Fosfor skal med i regnestykket

De udenlandske specialister skyder kvælstof-modellerne i sænk ved bl.a. at konkludere, at man er nødt til at have fosfor med i regnestykket, og at såkaldt god, økologisk tilstand ikke skal laves som årsgennemsnit men skal vurderes om sommeren – hvor landbruget udleder meget lidt nitrat. Panelet af forskere stiller spørgsmålstegn ved de statistisk anvendte modeller i Danmark.

Fokus har kun været på kvælstof

”Det er det, vi hele tiden har sagt i BL: Der har været og er stadig et alt for ensidigt fokus på kvælstof i landbrugets miljøregulering”, fortæller BL-direktør Hans Aarestrup.

Det er således BL’s protester mod reguleringen, der har presset de danske myndigheder til at sætte den internationale evaluering i værk. BL’s påstande og argumenter – også i relation til stævningen for vandplanerne fra lillejuleaften 2016 – er nu blevet underbygget af de udenlandske specialister.

Lovgiverne må ændre kurs

”Det må have i hvert fald én logisk konsekvens: At de danske lovgivere fremadrettet ændrer kurs, så modellerne bygger på viden, der også anerkendes udenfor Danmarks grænser. Årelang gødningsregulering har været både fejlagtig og uretfærdig. Vi vil ikke finde os i nyttesløse krav”, siger Hans Aarestrup.

 

FAKTA:

Konklusioner fra forskerne:

Man kan ikke fokusere på enkelte stressfaktorer (f.eks. begrænsning af kvælstof). Man bør derimod inddrage mange stressfaktorer (kvælstof, fosfor, vandstrømning, temperatur, saltindhold, m.v.).

– ”God økologisk tilstand” bør vurderes om sommeren. Det kendetegnende ved sommeren er, at der er overskud af fosfor, men underskud (mangel) på kvælstof i fjorde og kystvande. Om sommeren kommer der meget lidt kvælstof fra landbrug.

– Fosfor inddrages ikke eller helt utilstrækkeligt. Ingen af modellerne tager højde for sæsonudsving. Dermed kan modellerne ikke for nuværende vurdere tilstanden om sommeren, hvilket selvsagt er et væsentligt problem.

– Man har fastlagt samme målsætning (klorofyl) for samtlige danske fjorde. Dette bør fastlægges individuelt for den enkelte fjord og det enkelte kystvand.

– Med de nuværende modeller kan man visse steder ikke opnå ”god økologisk tilstand”, selv ved 100 % reduktion af kvælstof. Forskerne har her ikke kunnet få tilfredsstillende svar fra de danske forskere og peger igen på at inddrage fosfor.

 

LINKS

Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver, Poul Vejby-Sørensen, har i årevis advaret om den fejlslagne regulering i Danmark. Her et udpluk af hans artikler:

http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/bl-vi-har-behov-for-miljoepolitisk-nytaenkning

http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/bl-forskere-optraeder-som-private-lobbyister-og-misinformerer-politikere

http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/bl-au-sender-spildevandsregningen-ud-paa-landet

http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/bl-ret-systemfejlene-bag-vandplanerne

https://blb.dk/nyheder/2016/06/hvor-laenge-maa-aarhus-universitet-fortsaette-med-at-misinformere-politikerne/

http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/bl-hvem-taler-usandt-markager

 

STÆVNING:

Bæredygtigt Landbrug har som bekendt stævnet staten for vandområdeplanerne. Det skete lillejuleaften 2016. Du kan læse stævningen HER.

 

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top