Jagtretten er stadig ukrænkelig

Bæredygtigt Landbrug afviser, at minister skal kunne foretage ændringer af jagtregler med henvisning til forskning

nikolaj-halmballer

Et forsøg på at indføre ulovlige ordninger ad bagvejen.

Sådan opfatter interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug et nyt lovforslag til ændring af jagt- og vildtforvaltningsloven. Forslagets pkt. 10 har således til formål, at ministeren af hensyn til forskning kan lave ændringer ift. jagten.

Ikke en hvilken som helst ret…

“Jagtretten er ikke en hvilken som helst ret, men en helt grundlæggende ret, der kulturelt set går hundredvis af år tilbage”, siger Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug.

Kræfter ønsker imidlertid at regulere jagten anderledes end i dag. For et par år siden var tanken, at der skulle ske markante begrænsninger i jagtretten, medmindre lodsejer er medlem i et lokalt hjortelaug. Tilsvarende ordninger og løsninger har siden været på banen.

Staten er Danmarks største jordbesidder

”Forskning er nødvendig og tages vel imod, men der er ikke behov for at lade det gå udover lodsejer, når staten er Danmarks største jordbesidder”, siger Nikolaj Schulz om det nye forslag.

”Ministeren kan lade forskningen ske på egne arealer, og derfor bør lovforslaget pkt. 10 helt bortfalde”, tilføjer han.

Bæredygtigt Landbrug har sammen med Dansk Land og Strandjagt samt Jysk Jæger og Landbrugslaug afgivet høringssvar.

 

FAKTABOKS

Høringsudgave af lovforslaget:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60909

Jagt- og vildtforvaltningsloven har bl.a. til formål at fastslå, hvem jagtretten tilkommer og fastlægger også jagtrettens nærmere indhold. Jagtretten omfatter særligt:

1)      Ret til at jage på det pågældende terræn.

2)      Ejendomsret til vildt, der falder på dette.

3)      Ret til at begære påtale af uberettiget jagtudøvelse.

Du kan læse BL’s høringssvar HER.

 

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top