Den store vandplanssag afgøres først i landsretten den 19. september

På grund af ”sagens kompleksitet” falder der alligevel ingen afgørelse i Vestre Landsret onsdag i denne uge

dommerhammer

De danske landmænd står skulder ved skulder i kampen for at blive reguleret fagligt og juridisk korrekt – men et samlet dansk landbrug må vente endnu en lille måneds tid, inden Vestre Landsret afgør den store vandplanssag.

På grund af ”sagens kompleksitet”, som det formuleres, har Vestre Landsret i Viborg meddelt sagsøgeren Bæredygtigt Landbrug, at der ikke som først forventet træffes en afgørelse onsdag den 22. august kl. 11.00 men nu i stedet onsdag den 19. september kl. 10.00.

Mangelfuldt fundament bag planerne

Bæredygtigt Landbrug stævnede den 23. december 2016 Miljø- og Fødevareministeriet og det daværende NaturErhvervstyrelsen samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) for de omstridte vandområdeplaner. Denne sag er siden slået sammen med tidligere stævninger mod staten i relation til den første vandplansperiode.

Stævningen fremsendt af BL’s advokat Hans Sønderby Christensen til retten i Hjørring for knap to år siden skyldtes, at det faglige fundament bag planerne ifølge landbruget er mangelfuldt, og at usikkerhed og fejlslutninger præger planernes tilblivelse. Eksempelvis var BL allerede i 2016 fortørnet over, at der i planerne bliver fokuseret på kvælstof-reducerende tiltag i områder, hvor der ingen kvælstof-problemer er.

Efter stævningens fremsendelse har internationale forskere – som fik til opgave at evaluere de danske vandplaner – bekræftet den manglende faglighed i implementeringen.

Resten af landbruget har tilsluttet sig BL’s stævning

BL var – som mandatar for sine medlemmer – alene om stævningen, da den i sin tid blev fremsendt. Efterfølgende har bl.a. Landbrug & Fødevarer samt Landsforeningen af Danske Svineproducenter og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter besluttet at blive såkaldte biintervenienter i sagen.

Dermed står et samlet dansk landbrug for første gang nogensinde bag et sagsanlæg mod den danske stat. Sagsøgerne vil gøre deres yderste for at imødegå en braklægning af store dele af dansk landbrug – og gør gældende, at den danske implementering af EU’s regler strider mod EU’s eget regelsæt. Derfor forsøger man at få sendt sagen videre til EU-Domstolen, der så skal tage stilling til, om planerne er ulovlige.

Du kan se stævningen fra lillejuleaften 2016 HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top