Professor-kollega undsiger Stiig Markager

Det er problematisk, at han udtaler sig om forhold, der ligger udenfor hans fagområde, lyder det fra Jørgen E. Olesen om Stiig Markager

Jørgen E. Olsen til Augustus

Aarhus-professoren Stiig Markagers renommé er tydeligvis under pres i disse dage.

Senest undsiger den anerkendte professor i agroøkologi, Jørgen E. Olesen, sin professor-kollega:

”Jeg mener, at Stiig Markager tager fejl i flere påstande. Han påstår, at der er sket en signifikant stigning i kvælstofudledningen til havet fra 2010 og frem til i dag. Men det understøttes ikke af den seneste Novana-rapport. Han har lavet sine egne korrektioner i forhold til afstrømning, som slet ikke underbygges i rapporten. Stiigs fagområde er havene i Danmark, ikke vandløb eller landbrug. Det er problematisk, at han udtaler sig om forhold, der ligger udenfor hans fagområde”, fortæller Jørgen E. Olesen til Danmarks Radio.

Nu er også substansen pludselig relevant…

Forleden beskæftigede dagbladet Information sig med de breve, som Bæredygtigt Landbrug og Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen fra Sønderby Legal har sendt til Stiig Markager.

Her handlede avisartiklen mest om, hvordan professoren havde det med at modtage breve fra en interesseorganisation, der forlanger enten et dementi af eller en dokumentation for åbenlyst forkerte påstande – og med et løfte om, at sagen ellers kan ende i retten. Danmarks Radio til gengæld beskæftiger sig også med selve substansen – altså blandt andet om, hvorvidt Stiig Markager har udtalt sig om noget, der ikke vedrører hans kompetenceområde.

Udtalelser kan skade erhvervet

Professorens udtalelser risikerer ifølge Bæredygtigt Landbrug at skade danske landmænd, fordi politikere – som følge af professorens udmeldinger – har krævet landbrugsjord taget ud af dyrkning eller voldsom begrænsning i brugen af gødning.

”Det er ikke troværdigt, at medier og politikere vedblivende lytter til en politiserende professor, som gang på gang er blevet underkendt rent fagligt”, som Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen tidligere har formuleret det.

Relevante links i sagen

Artiklen på Danmarks Radios hjemmeside har en ifølge Bæredygtigt Landbrug noget besynderlig vinkel, idet DR opfatter hele scenariet som en ”krig mellem økologiske og konventionelle landmænd”. Alligevel bibringer teksten nogle væsentlige pointer – du kan selv læse artiklen via linket HER.

Også Effektivt Landbrug har beskæftiget sig med sagen, dén artikel kan du se HER.

Via linket HER kan du desuden blive klogere på sagen – og de breve, som Bæredygtigt Landbrug har stilet til Stiig Markager.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top