Se Bæredygtigt Landbrugs breve til professor Stiig Markager

”Vi får normalt et pænt og hurtigt svar, når vi beder forskere om dokumentation for deres påstande”, lyder det fra direktør Hans Aarestrup

NY markager

Det har vakt stor opsigt, at Bæredygtigt Landbrug har bedt professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet om enten at dokumentere sine påstande – eller tilbagetrække dem.

Udsagnsordet ”truer” er i den forbindelse brugt flittigt i medierne – hvilket Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup har svært ved at forstå.

Flere eksempler på manipulation

”Stiig Markager har gentagne gange fremsat udtalelser, der fremkalder et forkert billede af dansk landbrugs miljøpåvirkning. Senest påstår professoren eksempelvis, at der siden 2010 har været en signifikant stigning i udledningen af kvælstof – hvilket taler direkte imod tallene i den årlige, officielle miljørapport, kaldet Novana-rapporten, fra selvsamme universitet”, forklarer Hans Aarestrup.

BL-direktøren nævner som andre eksempler, at Stiig Markager ligeledes har udtalt, at ”vi ved, at 40 % af det kvælstof, man tilfører markerne, ender ude i miljøet”, ligesom professoren bliver ved med at bruge forældede tal. En anden Aarhus-professor – Jørgen E. Olesen – har endog været nødt til at gå i rette med sin kollega.

Regulering på forkert grundlag

”Det er ikke bare et spørgsmål om, at disse åbenlyst forkerte og udokumenterede påstande fra Stiig Markager irriterer den enkelte landmand”, siger Hans Aarestrup.

”Problemet med professorens manipulationer er, at politikere som følge af Markagers udmeldinger kræver landbrugsjord taget ud af dyrkning eller en voldsom begrænsning i brugen af gødning. Begge dele ville være katastrofalt for dansk landbrug – der faktisk har begrænset både miljø- og klimapåvirkningen ganske betragteligt de seneste mange år. Det er simpelthen ikke troværdigt, at medier og politikere vedblivende lytter til en politiserende professor, som gang på gang er blevet underkendt rent fagligt”, tilføjer BL-direktøren.

Udtalelser som professor eller privatperson?

Det, Bæredygtigt Landbrug gjorde, var i første omgang at afkræve Aarhus Universitet dokumentation for Stiig Markagers påstande. Man fik imidlertid det svar, at professoren udtalte sig på egne vegne, ikke universitetets – og at det var han i sin gode ret til.

Det fik naturligvis efterfølgende Bæredygtigt Landbrug til at henvende sig direkte til privatpersonen Stiig Markager – med et krav om enten at dokumentere eller tilbagetrække påstandene og med en understregning af, at sagen kan ende i retten. Noget, som Hans Aarestrup har svært ved at se det kontroversielle i – og som Bæredygtigt Landbrug i øvrigt også har kommunikeret om offentligt, hvilket blandt andet ses i læserbrevet HER.

Markager spiller offerrollen

”Når nogen giver indtryk af i offentligheden, at landbruget ikke er til at stole på, sidder vi altså ikke stille i Bæredygtigt Landbrug. Så handler vi. Og jeg er nødt til at sige, at normalt, når vi spørger forskere om dit eller dat, så får vi et både pænt, høfligt og også ret hurtigt svar tilbage. Derfor forstår jeg heller ikke, at Stiig Markager ikke bare dokumenterer eller tilbagetrækker sine udsagn – i stedet for at spille offerrollen i medier, der holder mikrofonen for ham i stedet for at stille ham de oplagte kritiske spørgsmål”, siger Hans Aarestrup.

Du kan selv læse Hans Aarestrups brev til Stiig Markager HER (fra april 2019). Og HER kan du se det brev, som advokat Hans Sønderby Christensen fra Sønderby Legal efterfølgende (maj 2019) sendte til professoren.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top