Erling Bonnesen om Lille Vildmose: Landmændene er blevet kørt helt over!

Når det offentlige tager privat ejendom fra borgerne, skal der gives en ordentlig erstatning, lyder det fra Venstres ordfører, som nu går til miljøministeren

erling-bonnesen

Balladen i Lille Vildmose er grotesk – mener Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen.

”Det er helt utilstedeligt med den behandling, landmændene har fået og billedligt talt er blevet kørt helt over”, siger han til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

”Det lyder som det rene vilde vest, når jeg hører fortællinger om, at landmændene ikke længere har adgang til deres jorde, at deres kreaturer ikke længere kan afgræsse arealer som lovet, at de ikke har fået en rimelig erstatning, og at kommunen uden aftaler trænger ind på lodsejernes private ejendomme. Det skal undersøges nærmere”, tilføjer Erling Bonnesen.

Han har derfor stillet en række spørgsmål til miljøministeren – dels med en række konkrete indspark i forhold til ovenstående, dels om ministerens egen holdning til sagen.

”Landmændene skal sikres en ordentlig behandling, og vi lever i et retssamfund, så der skal gives en fornuftig erstatning, der modsvarer tabet, når det offentlige tager privat ejendom fra borgerne”, fastslår Erling Bonnesen.

Du kan læse mere om sagen HER og HER og HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top