”Det er driftsøkonomisk helt uansvarligt for de fleste, og sædskiftemæssigt helt ude i hampen!”

Nye efterafgrødekrav giver enorme faglige udfordringer, fremgår det af rundspørge til landets planteavlskonsulenter

olieraeddike-efterafgroede-2

De nye øgede efterafgrødekrav fra regeringen og dens rød/grønne flertal i Folketinget bliver svære at efterleve – både ud fra et tidsmæssigt og fagligt perspektiv.

Det fremgår af en rundringning, som Effektivt Landbrug har foretaget til fortrinsvis jyske og fynske planteavlskonsulenter, hvor kravet om efterafgrøder stiger markant fra næste år.

”30 procent oven i hatten. Det giver jo krav om efterafgrøder på henved 50 procent af det dyrkede areal. Det ødelægger alt, hvad der hedder et godt sædskifte”, lyder det eksempelvis fra Erik Sandal, LMO.

”Det er driftsøkonomisk helt uansvarligt for de fleste, og sædskiftemæssigt helt ude i hampen”, tilføjer han.

Hvis du abonnerer på Effektivt Landbrug, kan du læse hele artiklen HER. Du kan læse flere reaktioner på den nye kvælstofaftale HER – der er links til Bæredygtigt Landbrugs holdninger til sagen i bunden af dén artikel.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top