Det har ingen effekt at reducere kvælstofudledningen

LandboSyds chefrådgiver giver Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør medhold i kritikken af målet om de 44.700 tons

nyhedscover_fjorden_m_valmuer_

Ifølge Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen er der ikke nogen som helst grund til at fremrykke miljøkrav, der medfører op til 380.000 hektar målrettede efterafgrøder eller andre kvælstof-reducerende alternativer – sådan som regeringen og det røde flertal i Folketinget har lagt op til.

Han har samtidig understreget, at det er umuligt at komme ned på de 44.700 tons kvælstof, der er den officielle ambition.

”Det er totalt urealistisk at nå ret meget længere ned end de godt 55.000 tons, hvis vi fortsat skal kunne dyrke landbrug i Danmark”, lød det forleden i en pressemeddelelse fra Jørgen Evald Jensen.

Nu får Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør opbakning fra en af landets mest respekterede landbrugsrådgivere, LandboSyds chefrådgiver Helge Lorenzen.

Sidstnævnte forklarer i Effektivt Landbrug, at målsætningen om at reducere udledningen fra de nuværende cirka 60.000 tons til 44.700 tons er forkert og ikke vil influere væsentligt eller måleligt på havmiljøet omkring Danmark.

LandboSyd opfordrer således til, at man så vidt muligt ikke etablerer målrettede efterafgrøder i efteråret 2020, medmindre det passer rigtig godt ind i sædskiftet og den planlagte markdrift. I det omfang de målrettede efterafgrøder ikke bliver ansøgt, vil der komme et obligatorisk krav.

Du kan læse hele artiklen i Effektivt Landbrug HER og Jørgen Evald Jensens input via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top