”Totalt urealistisk at komme ned på 44.700 tons kvælstof!”

Regeringen og dens støttepartier tredobler kvælstofkrav til landbruget – hvilket møder hård kritik fra Bæredygtigt Landbrug

jørgen-evald-jensen-halv-figur-grøn-baggrund-1000-px

Kvælstof-indsatsen i Danmark fremrykkes og tredobles dermed i 2020.

Sådan blev det forventede – og på forhånd annoncerede – resultat af forhandlingerne mellem den socialdemokratiske regering og Enhedslisten, SF, Det Radikale Venstre samt Alternativet.

Bæredygtigt Landbrug har for længst reageret skarpt imod planerne, hvilket du kan læse mere om i pressemeddelelserne HER og HER. Landbrugspakken har således (stadig) ikke medført en øget udledning af kvælstof til kystvandene – viser den nyeste Novana-rapport fra Aarhus Universitet om naturens og vandmiljøets tilstand. Derfor er der heller ingen som helst grund til at fremrykke miljøkrav, der medfører op til 380.000 hektar målrettede efterafgrøder eller andre kvælstof-reducerende alternativer, sådan som regeringen har lagt op.

Dét fastslår Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug. Han understreger samtidig, at det er umuligt at komme ned på de 44.700 tons kvælstof, der er den officielle ambition.

”Det er totalt urealistisk at nå ret meget længere ned end de godt 55.000 tons, hvis vi fortsat skal kunne dyrke landbrug i Danmark”, siger Jørgen Evald Jensen.

Du kan læse mere om aftalen i Landbrugsavisens omtale HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top