Krav om nye efterafgrøder skaber kaos

Nye kvælstoftiltag vil resultere i store problemer for både landmænd og konsulenter - lyder det fra såvel Nord- som Sønderjylland

hældning1000x400

Regeringens krav om ekstra efterafgrøder i det kommende år er dybt kritisabelt. Ikke bare ud fra en faglig vinkel – men også fordi det er praktisk umuligt at føre planen ud i livet, fremgår det af omtaler i landbrugspressen.

Bl.a. planteavlskonsulent Henrik Højgaard og chefkonsulent Flemming Floor Jensen fra Agri Nord er frustrerede over de problemer, de nye krav om flere målrettede afgrøder skaber for rådgiverne og landmændene. De to peger i Maskinbladet på, at planteavlskonsulenterne i det nordjyske har lavet cirka 25 procent af markplanerne for de største kunder – men at konsulenterne ikke ved, hvad der skal ske med det arbejde, de allerede har lavet, efter at der nu hasteindføres ekstra krav til efterafgrøder:

“Under al kritik!”

”Det er simpelthen under al kritik. Det kommer til at skabe kaos”, lyder det fra Henrik Højgaard.

Heller ikke Helge Lorenzen, chefrådgiver i LandboSyd, kan se, hvordan markplanerne for 2020 kan ændres til at rumme nu over 600.000 hektar efterafgrøder. Mange markbrug er således færdige med markplanerne og i gang med at disponere.

Umuligt at se sig ud af…

”Det er fuldstændig tosset”, siger Helge Lorenzen til Effektivt Landbrug.

”Det er helt slemt, og jeg kan overhovedet ikke se, hvordan vi får de mange efterafgrøde-arealer placeret. Det kan vi umuligt nå på så kort tid og uden at vide hvor. Vi har kun november, december og januar til at færdiggøre markplanerne, inden forårsarbejdet går i gang, og vi konsulenter skal i gang med at ansøge om arealerne. Det kan jeg slet ikke se mig ud af, det må jeg sige”, tilføjer LandboSyd-rådgiveren.

Du kan læse artiklen i Maskinbladet HER, mens Effektivt Landbrugs omtale fremgår af linket HER.

Hvis du vil se, hvordan Bæredygtigt Landbrug har reageret på efterafgrøde-kravene fra den socialdemokratiske regering, kan du læse pressemeddelelserne HER og HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top