BL-direktør: Udtagning af lavbundsjord kan have store økonomiske konsekvenser

Finans Danmark blander sig nu i debatten om jordudtagning - og får i landbrugspressen opbakning fra Hans Aarestrup

Aarestrup

Uanset hvilke partier der indgår en endelig landbrugs- og klimaaftale dette efterår, ser det ud til, at der skal udtages rigtig meget lavbundsjord.

Dét har fået Finans Danmark – der er brancheorganisation for både banker, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark – til at melde ud, at panthaver i så fald skal kunne sige nej til udbetaling af myndighedernes kompensation til en landmand for udtagning af lavbundsjord.

Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup kommenterer udmeldingen fra Finans Danmark i Effektivt Landbrug – og han kalder det naturligt med et panthaver-samtykke. Kreditgiverne er således nødt til at kunne stole på pantet – ellers bliver det vanskeligere for landmændene at finansiere, forklarer han. Og Hans Aarestrup synes generelt godt om, at Finans Danmark ytrer sig om sagen:

”Det kan være med til at understrege, at det her jo ikke er for sjov. Det har økonomiske konsekvenser. Det er landmændenes levebrød og deres ejendom, som politikerne har tænkt sig at gå ind og lægge deres klamme hånd på. Og det er man nødt til at forholde sig til. Derfor er det godt, at Finans Danmark kan være med til at gøre opmærksom på, at selv når politikerne bruger salami-metoden til at tage landbrugets produktionsapparat i små bidder, så betyder det noget”, lyder det fra BL-direktøren.

Du kan læse hele Effektivt Landbrugs artikel via linket HER, mens du i bl.a. pressemeddelelsen HER kan blive klogere på Bæredygtigt Landbrugs holdning til det aktuelle forslag om jordudtagning.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top