”Vi har ikke en plan for en meget drastisk omlægning af dansk landbrug!”

Den socialdemokratiske regering afviser via fødevareministeren venstrefløjens krav om at reducere husdyrproduktionen i Danmark

køer-på-mark-tina

Hvis regeringens parlamentariske støttepartier havde flertal i Folketinget, blev der skruet drastisk ned for husdyrproduktionen i Danmark til fordel for det, som partierne kalder en omstilling til et mere plantebaseret landbrug.

Synspunkterne kom frem igen, da Det Radikale Venstre og SF forleden havde fødevareminister Rasmus Prehn (S) i åbent samråd omkring initiativer i forbindelse med en eventuel international fødevarekrise.

Fra Rasmus Prehn (S) lød det ifølge Landbrugsavisen, at han har sympati for de venstreorienterede partiers ønske om at få sat endnu mere turbo på det plantebaserede. Men han henviser også til, at der for ganske kort tid siden er indgået en bred landbrugsaftale omkring grøn omstilling af landbruget. En aftale, som næsten alle Folketingets partier står bag.

”Vi har ikke en plan for en meget drastisk omlægning af dansk landbrug”, lød det fra fødevareministeren, som flere gange på samrådet påpegede, at regeringen er bekymret for såkaldt lækage.

Det betyder, at produktionen rykker ud af landet, hvis man i Danmark mindsker sin animalske produktion.

”Hvis vores reduktion betyder, at der skrues op for produktion andre steder, så er vi lige vidt”, sagde ministeren.

Du kan læse mere i Landbrugsavisens omtale af sagen HER.

At Bæredygtigt Landbrug løbende italesætter behovet for en stor – og i øvrigt både miljø- og klimarigtig – fødevareproduktion også af animalsk karakter herhjemme, kan du forvisse dig om bl.a. via BL-formand Peter Kiærs læserbrev om emnet HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top