Forpagter: BNBO-jord er værdiløs!

Boringsnære beskyttelsesområder gør arealerne stort set ingenting værd, understreger sønderjysk landmand i interview med Effektivt Landbrug

kunstgødning-spredes-på-marken-hjemmeside

Det er bedre at køre udenom jord udpeget som boringsnært beskyttelsesområde end at dyrke den.

Det er ifølge Effektivt Landbrug den klare vurdering hos Torben Lei, som driver landbrug lidt udenfor Sønderborg, og den direkte årsag til, at han har sagt nej tak til at fortsætte med at forpagte jord, hvis den bliver omfattet af BNBO-restriktioner.

”Hvis der er områder i en mark, der ikke må sprøjtes mod eksempelvis ukrudt, så er der al for stor risiko for, at forskelligt græsukrudt kan tage overhånd, og at vi slæber det med ind på resten af marken med mejetærskeren, når vi høster. Vi ved, hvor god en mejetærsker er til at fordele frøene over store områder, så alt andet lige, så vil det kunne føre til øget forbrug af sprøjtemidler i andre dele af marken”, påpeger landmanden, som foruden foderkorn og raps dyrker specialafgrøder som spinat og rajgræs.

Eftersom Torben Lei altså ikke ser nogen værdi i at dyrke BNBO-jord, ser han heller ikke nogen værdi i at have det i forpagtning.

”Jeg har ingen interesse i at forpagte et område, som jeg enten skal køre uden om, eller som jeg vil have et reduceret høstudbytte på, og som endda giver risiko for at inficere de omkringstående afgrøder med græsukrudt og lignende. Det vil jo være at gå med åbne øjne ind i en underskudsforretning”, påpeger Torben Lei.

Hvis du abonnerer på Effektivt Landbrug, kan du læse mere i artiklen HER.

Hvad Bæredygtigt Landbrug synes om boringsnære beskyttelsesområder, fremgår ret klart af diverse indlæg – bl.a. BL-formand Peter Kiærs melding i pressemeddelelsen herunder.

Bæredygtigt Landbrug: BNBO har spillet fallit

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top