Landbruget kan nå klimamålene uden en CO2-afgift

De teknologier, der er på vej eller allerede er sat i søen, er nok til at sænke erhvervets klimaaftryk som aftalt for et par år siden, konkluderer Aarhus Universitet

Peter Rosendal høster

Det er muligt med kendte virkemidler at nå de mål for klimaindsatsen, der blev aftalt i Folketinget tilbage i 2021.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra Aarhus Universitet – som dermed indirekte afviser, at det skulle være nødvendigt at indføre en CO2-afgift på landbruget, sådan som et stort politisk flertal ellers lægger op til, i forsøget på at komme i mål med klimaambitionerne inden år 2030.

Stor effekt af initiativer

Effektivt Landbrug beskriver, hvordan rapporten ”Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget” beviser effekten af landbrugserhvervets allerede igangsatte initiativer. Her henvises der til bl.a. tilsætningsstoffet Bovaer målrettet kvæg, nitrifikationshæmmere på marker samt brugen af pyrolyseteknologi.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) kommenterer i avisartiklen konklusionerne i rapporten fra Aarhus Universitet, hvilket du kan læse mere om i Effektivt Landbrugs hjemmesidetekst HER.

BL-konsulent: Husk også biogas

Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent Jens Lund Pedersen fortæller til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside, at det også er værd at bide mærke i de mange tiltag på landbrugsområdet, der ikke blot er på vej, men som rent faktisk er sat i værk, og som ligeledes har en mærkbar effekt.

“Det gælder sådan noget som hyppig udslusning af gylle samt forsuring af gylle i staldene plus den produktion af biogas, der jo også tydeligvis påvirker klimaregnskabet i den rigtige retning”, forklarer Jens Lund Pedersen.

Artiklen fra Effektivt Landbrug samt kommentarerne fra Jens Lund Pedersen harmonerer fint med de advarsler mod en CO2-afgift på landbrugsproduktion, som professor Jørgen E. Olesen tidligere har været ude med. Læs dén vinkel i hjemmesideartiklen herunder.

Professor advarer mod CO2-afgift på dansk landbrug

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top