Professor: Meningsløs udtagning af lavbundsjord

Indsatsen bør måles efter emissioner og ikke efter antal hektar, lyder det fra ekspert – som advarer mod at tage forkerte arealer ud

Per-1

Det er uhensigtsmæssigt at udtage 100.000 hektar lavbundsjord i Danmark.

Det mener Mogens H. Greve, som er professor og sektionsleder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og i øvrigt sidder med i regeringens ekspertgruppe for udtagning af lavbundsjord. Til Altinget forklarer han, at det ville være klogere at sigte efter emissionsreduktioner frem for blindt at gå efter arealreduktioner.

”I stedet for at kigge på arealer skal man kigge på emissioner, som er målet med det hele. Nogle arealer er effektive at udtage, fordi de afgiver meget CO2, mens andre slet ikke gør det. Derfor kan vi i praksis også tage alle de arealer ud, der allerede er våde, hvis vi vil opnå arealkravet, men vi får stort set ingen CO2-effekt ud af det”, siger professoren.

Hvis du abonnerer på Altingets fødevareportal, kan du læse hele artiklen via linket HER. Mediet AgriWatch beskriver ligeledes nyheden i teksten HER.

I modsætning til Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, der i samspil står bag planen om at udtage 100.000 hektar lavbundsjord, har Bæredygtigt Landbrug hele vejen igennem været modstander af udtagningsdagsordenen. Det fremgår bl.a. af foreningens pressemeddelelse HER samt af BL-medlem Per Pedersens læserbrev herunder.

Tåbeligt at udtage vores lavbundsjorde!

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

Scroll to Top