Ammoniaksag i fokus på BL’s andet sommermøde

Onsdagens besøg på Boe Lundgaard Thomsens sydjyske bedrift var også et studie i usaglig miljøregulering

IMG_9211

Fremmødet var måske knap så imponerende som aftenen forinden i Vendsyssel. Onsdagens sommermøde i Sydjylland blev ikke desto mindre en god oplevelse for de landmænd og andre interesserede, som havde taget turen til Drivervej 4 ved Hulkjær lidt udenfor Brørup for at se den lokale bedrift samt for at høre om, hvad Bæredygtigt Landbrug p.t. går og arbejder med.

Akkompagneret af velkomsthilsener fra såvel får som køer berettede Bæredygtigt Landbrugs formand Peter Kiær plus medarbejderne Anne Smet Andersen, Jørgen Evald Jensen og Nikolaj Schulz om aktuelle problemstillinger. Ligesom dagens vært, kvægbonden Boe Lundgaard Thomsen, fortalte om den ammoniaksag, der risikerer at lukke matriklens landbrugsvirksomhed.

“Vi har overholdt gældende regler og betalt vores skat gennem alle årene. Det er ikke rimeligt, at vi skal ende ud i sådan en situation”, som Boe Lundgaard Thomsen formulerede det om den sag, hvor Bæredygtigt Landbrug bistår ham.

BL-chefjurist Nikolaj Schulz supplerede med bemærkningen om, at sagen i bund og grund handler om ejendomsret og vedrører en potentiel lukning af et husdyrbrug med et tab på 10 mio. kr. til følge. Derfor har Bæredygtigt Landbrug sagsøgt Vejen Kommune.

“Der er reelt tale om et påbud om at stoppe virksomheden. Sagen er indlysende principiel. Flere biologiske kriterier er ikke engang opfyldt. Det er respektløst overfor danske landmænd at have så vilkårlige regler”, forklarede Nikolaj Schulz.

BL-formand Peter Kiær fortalte på onsdagens møde om foreningens klimainput til politikere og om den ESG-skabelon, Bæredygtigt Landbrug nu helt gratis tilbyder sine medlemmer.

Den faglige direktør Jørgen Evald Jensen berettede om vandområdeplanerne og den “Second Opinion”, der forhåbentlig kan ændre på helt urealistiske måltal for kvælstofudledningen.

Endelig gjorde Bæredygtigt Landbrugs faglige specialist Anne Smet Andersen de fremmødte klogere på klimagasser og kulstofkredsløb. Hun satte i sit indlæg spørgsmålstegn ved det geniale i den danske osteklokke-tankegang.

“Hvad nytter det at reducere klimagas i Danmark, hvis udledningen blot øges i andre lande?”, lød det fra Anne Smet Andersen.

Hele aftenen igennem var der stor spørgelyst fra forsamlingen i Boe Lundgaard Thomsens værkstedsbygning.

Onsdagens træf i det sydjyske udgjorde det andet af i alt tre BL-sommermøder i denne uge. Sidste chance for at deltage i et af møderne er derfor i morgen aften, torsdag, hvor sjællandske Broksø Gods byder indenfor fra kl. 17. Også her er alle velkomne.

Du kan læse om det første af ugens tre sommermøder – det fandt sted i Nordjylland tirsdag aften – i hjemmesideartiklen herunder.

Flot opbakning til årets første sommermøde

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk (tekst) og Nikolaj Sjørup, nsj@blb.dk (foto)

Scroll to Top