Den store, danske EU-løgn

Mens EU vil sikre de europæiske borgeres fødevarer, gør danske politikere det stik modsatte – lyder kritikken fra Effektivt Landbrugs chefredaktør

gen-jacob-lund

Af Jacob Lund-Larsen, chefredaktør for Effektivt Landbrug

EU er en fantastisk ”opfindelse”.

Det er dog ikke altid til at se i Danmark, hvor mange har et stedmoderligt forhold til foretagendet. Nogle gange er EU noget, vi skal rette ind efter. Andre gange synes det som om, vi slet ikke er medlem af det forpligtende, europæiske fællesskab. Slet ikke politisk og lovgivningsmæssigt, hvor danske politikere, når det er belejligt, helt ”glemmer”, at EU-lovgivningen står over den danske.

Forleden besluttede det magtfulde Europa-Parlamentet i Bruxelles, at EU skal mindske sin afhængighed af andre lande, når det gælder fødevarer, gødning, foder og råvarer fra landbrugssektoren. Det giver mening, for fødevaresikkerhed er nemlig sikkerhedspolitik. Og det er selve fundamentet i EU at sikre sin halve milliard borgere mad på bordet. Fødevarer er simpelthen Legoklodsen i det europæiske samarbejde. Det er ”back to basics”.

En forpligtigelse for medlemslandene?

Som nævnt er det europæiske samarbejde en forpligtende størrelse. Så når Europa-Parlamentet – med et overvældende flertal – beslutter, at EU skal mindske sin afhængighed af ”tredjelande” på det vitale fødevareområde, så forpligter det selvfølgelig medlemslandene. Eller, det tager vi måske ikke helt så nøje i Danmark.

For alt mens EU fedter rundt med storpolitik og sikringen af de europæiske borgeres fødevarer, så gør danske politikere det stik modsatte. De er klar med endnu en vandplan, der markant vil reducere dansk fødevareproduktion ved at skære 15-20 procent af dyrkningsfladen. I nogle egne af landet endnu mere.

Man har aldrig levet op til EU’s regler

Man fortæller godt nok befolkningen, at det er krav fra EU, der bare efterleves. Men man har aldrig, som i aldrig nogensinde, levet op til EU’s vandrammedirektiv, der dikterer fysiske/kemiske målinger af Danmarks vandkvalitet i vandmiljøet.

I stedet lader man modelberegninger og skyklap-forskning med ensidig fokus på kvælstof diktere ”miljø-showet”. Hvis kvælstofreduktion er medicinen, hvorfor er vandmiljøet så fortsat sygt, spørger fagfolk forgæves, mens forskere og politikere dikterer den samme N-medicin – nu på fjerde årti.

Befolkningen fyldes med løgn

Det er belejligt for danske politikere, forskere og interesseorganisationer at kunne henvise til EU’s vandrammedirektiv. Men det er en belejlig løgn, den danske miljøpolitik føres på. Man har fortalt EU, at man lever op til alle krav. Men det er løgn. Og man glemmer lige så belejligt, at EU altså overhovedet ikke ønsker at reducere Europas selvforsyning med fødevarer. Man ønsker at øge fødevareproduktionen. Man ønsker at sikre borgerne mad.

De fleste af os ved, at man ikke både kan tage på og tabe sig på samme tid. Man kan selvfølgelig heller ikke både skære drastisk i sit lands fødevareproduktion og samtidig være solidarisk med det øvrige Europas ønske om at få mere europæisk mad på bordet. Og hvis man påstår, at det er EU selv, der spænder ben, lyver man befolkningen lige op i ansigtet.

Vi har aldrig nogensinde efterlevet EU’s vandmiljøpolitik juridisk her til lands. Det er der tunge, juridiske kapaciteter, der har dokumenteret. Men det er pokkers ubelejligt. Så politikerne fortsætter den usolidariske, danske enegang efter den tyske devise – keine Hexerei nur Behändigkeit.

(Indlægget har også været bragt som leder i Effektivt Landbrug, du kan se avisens onlineversion via linket HER. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. Hvad Bæredygtigt Landbrug mener om de omtalte vandområdeplaner, fremgår af den aktuelle pressemeddelelse herunder).

Bæredygtigt Landbrug: Nye vandområdeplaner er en provokation

Scroll to Top