Lad faglighed bestemme

Arbejdsglæden ville komme tilbage i landbruget, hvis man lod landmanden passe sin bedrift uden omsiggribende bureaukratisering - skriver BL-medlem Ulf Nielsen

gen-ulf

Af Ulf Nielsen, naturplejer, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev

Lederskribenten i Nordjyske kloger sig (27. juni) meget på landbruget med udgangspunkt i nuværende tørkeperiode.

Angående tørken vil jeg gerne citere formanden for Bæredygtigt Landbrug, Peter Kiærs, udtalelser (citat): ”Det er dumme politiske beslutninger, der er årsag til krisen, ikke tørken. Derfor skal det være fagligheden, der bestemmer, ikke politikerne”. Citat slut.

Politikernes detailregulering af landbruget koster erhvervet mange penge hvert år.

Eksempler:

Krav om at så en del vårsæd, grundet krav om efterafgrøder. Hvis man tillod at tilså de fleste arealer med vintersæd, ville man spare udgifter til efterafgrøder og få en bedre opsamling af kvælstof med vinterafgrøder. Vinterafgrøderne tåler bedre tørkeperioder end vårsæd.

Tilladelsen til at bjærge græs fra brakarealer er belagt med både EU-bureaukrati og nationale krav, der gør bjærgning af brakhøet næsten umuligt.

Mange års begrænsning af kvælstoftilførsel til landbrugets arealer forværrer også en tørkeperiodes påvirkning af afgrøderne.

Nyindførte regler forbyder at gøde §3-jorde. Ja, her gør mangel på vand og gødning arealerne ufrugtbare.

Krav om såning af efterafgrøder, inden alt korn er modent, øger brugen af Roundup i forsøget på at tvangsmodne kornet for at undgå at få træk i landbrugsstøtten, grundet for sent sået efterafgrøde.

Så kære leder: I mine 74 leveår har jeg aldrig set større lyst i landbruget til nye tiltag til gavn for landmanden og hele samfundet.

Hvis praktisk ubegavede politikere og andre lod landbruget passe deres bedrifter uden den omsiggribende bureaukratisering fra politikernes side – ja, så vil vi se landbruget blomstre ved, at arbejdsglæden kommer tilbage.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i den trykte udgave af avisen Nordjyske. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. Et af Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlemmer, Klaus Aage Bengtson, har ligeledes kommenteret den pågældende leder i Nordjyske – dén reaktion kan du se i linket herunder).

Vi angriber også tørken selv

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top