”Grøn trepart” skal bane vejen for en CO2-afgift på landbruget

Det glæder Bæredygtigt Landbrugs formand, at regeringen vil søge inspiration hos landbruget - det burde bare være sket for lang tid siden

tina-mark-og-penge

Det bliver ikke lige foreløbig, at dansk landbrug bliver belastet af en CO2-afgift på fødevareproduktionen.

Meningen var ellers at lade politikerne på Christiansborg skrue en afgift sammen, når det såkaldte Svarer-ekspertudvalg omkring jul er færdig med sine anbefalinger. Men nu lader SVM-regeringen sig inspirere af den danske tradition med trepartsforhandlinger for at udforme en klimaafgift på landbruget, der skal være spiselig for både landbrugserhvervet og grønne organisationer.

Med økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) for bordenden skal parterne i løbet af foråret finde en løsning på den klimaknibe, som for tiden giver store dønninger i Venstres bagland. Det skriver bl.a. Politiken, Danmarks Radio, AgriWatch og Landbrugsavisen.

Langsigtede løsninger

”Sigtet er at bringe parter til bordet, som har forskellige udgangspunkter, men som jo dybest set bør have en fælles interesse i at nå i mål med nogle bredt funderede, langsigtede løsninger på Danmarks klima- og naturudfordringer og behov for at producere fødevarer”, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det betyder, at regeringen nu inviterer til en grøn trepart, der skal understøtte dialog, samtænkning og en både grøn og økonomisk bæredygtig omstilling af vores fødevareerhverv, som økonomiministeren formulerer det. I denne udgave af en trepart kommer der flere end tre parter, idet regeringen skal sidde til bords med brancheorganisationerne Landbrug & Fødevarer og DI, de grønne organisationer Danmarks Naturfredningsforening og tænketanken Concito samt fagforeningerne Dansk Metal og NNF.

Peter Kiær: Positivt at ville lytte til erhvervet

Oppositionspartierne kalder trepartsforhandlingerne om en CO2-afgift for en syltekrukke. Og dén kritik forstår Bæredygtigt Landbrugs formand Peter Kiær sådan set godt:

“Det er muligt, at mange landmænd nu glæder sig over, at arbejdet med en afgift på ny forsinkes. Men selv om jeg sådan set hilser disse trepartsforhandlinger velkommen, undrer det mig, at man først kommer med dette udspil så langt inde i regeringsperioden”, lyder det fra Peter Kiær.

“Det var netop dén model, som Moderaterne – der trods alt sidder med i regeringen – gik til valg på. Der er gået rigtig lang tid siden dén valgkamp, og selv om en ødelæggende afgift naturligvis gerne må komme så sent som muligt, har vi landmænd altså brug for at vide, hvad politikerne vil med dansk landbrug. Men det er som sagt positivt, at man nu vil lytte mere til erhvervet. I Bæredygtigt Landbrug giver vi også gerne vores besyv med”, siger Bæredygtigt Landbrugs formand.

Hvad Bæredygtigt Landbrug synes om en CO2-afgift på landbrug, kan ingen i og omkring erhvervet være i tvivl om. Foreningen er således særdeles aktiv i debatten – og det samme er mange af foreningens medlemmer, se eksempelvis Jørgen Friis’ læserbrev herunder.

Fynsk BL-medlem: CO2-afgift på biologiske processer giver ingen mening

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

Scroll to Top