Journalist: Køer er klimaneutrale

Det giver ingen mening at skamme sig over at spise kød eller drikke mælk, skriver Frede Vestergaard i Kristeligt Dagblads kronik

køer-i-stald

En CO2-afgift på den danske landbrugsproduktion vil ikke gøre klimaet en tjeneste. Det skriver journalist Frede Vestergaard i en kronik bragt i Kristeligt Dagblad.

”Og de, som hverken spiser okse- og lammekød eller drikker mælk, bør vide, at det gør de heller ikke, selv om politikere og klimaaktivister mener det. De behøver ikke at skamme sig”, tilføjer han.

Frede Vestergaard forklarer, at køerne er klimaneutrale, selv om de udleder drivhusgassen metan. Men at ingen med ekspertviden hidtil har turdet stille sig op og forklare, at danske køer er klimaneutrale – af frygt for, hvad det kan indebære for deres bevillinger og lignende.

Sagen er nemlig – og Frede Vestergaard henviser bl.a. til atmosfæreforskeren Kevin Trenberth – at ved fotosyntesen optages kuldioxiden igen i græs. Dyrene spiser græsset og bøvser metan. Det foregår i et fuldstændigt kredsløb. Noget bliver midlertidigt oplagret som kød, men også det indgår i sidste ende i kredsløbet.

”Ved et konstant antal køer sker der derfor ingen vækst i det biogene metans koncentration i atmosfæren. Metan fra dyr er derfor ikke dårligt for klimaet på samme måde som fossil gas”, konkluderes det i kronikken.

Frede Vestergaards udsagn flugter fint med gennemgangen af det samme emne i nedenstående læserbrev fra Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent Jens Lund Pedersen.

Køernes klimabidrag

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

1 kommentar til “Journalist: Køer er klimaneutrale”

  1. Frede Vestergaard afslutter sin kronik i Kristeligt Dagblad med følgende:
    “Men afgiften vil ikke gøre klimaet en tjeneste, og de, der ikke spiser okse- og lammekød og drikker mælk, bør vide, at det gør de heller ikke, selvom politikere og klimaaktivister mener det. De behøver ikke at skamme sig. Det bør fremtrædende danske klimaprofessorer som Sebastian Mernild og IPCC-panelisterne Jens Hesselbjerg Christensen og Kirsten Halsnæs fortælle offentligheden. 

    Er professorerne uenige med Kevin Trenberth, når hans holdning i dansk regi betyder, at hvis det anses for klimaneutralt årligt at afbrænde 3-4 millioner tons træ i kraftværkerne, er danske køer også klimaneutrale?”

    Er der kommet noget svar fra de fremtrædende danske klimaprofessorer som Sebastian Mernild og IPCC-panelisterne Jens Hesselbjerg Christensen og Kirsten Halsnæs??? De tier og samtykker åbenbart.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top