Miljøministeren bør have fokus på en bred vifte af forureningskilder

Det nytter ikke at fokusere så ensidigt på kvælstof, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Rosendal

Limfjord-ålegræs

Landmand Peter Rosendal fra sydjyske Jordrup er ubestridt vandeksperten i Bæredygtigt Landbrugs bestyrelse – og meget lidt imponeret af miljøminister Magnus Heunickes hidtidige retorik i iltsvindssagen.

”Vi står med store udfordringer, og så hjælper det ikke kun at lytte til en snæver skare af landbrugets modstandere. Når man nu i over 20 år takket være disse landbrugskritikere har fokuseret så ensidigt på kvælstof – og det åbenlyst ikke virker – burde man se på, om diagnosen så også er rigtig. Det handler bl.a. om at følge anvisningerne fra Vandrammedirektivet, der klart definerer krav til forskellige stoffer fra os mennesker i almindelighed”, forklarer Peter Rosendal.

”Følger man Vandrammedirektivet, giver det sikkerhed for, at vi kan nå målet. Men det kræver målinger, målinger og atter målinger – hvis det da gælder om at afhjælpe miljøproblemerne fremfor at udskamme landbruget”, tilføjer han.

Peter Rosendal håber – med henvisning til skandalen om de ulovligt aflivede mink – at miljøministeren har lært af sin fortid som sundhedsminister. Så Magnus Heunicke eksempelvis husker at lytte til de mennesker, som er direkte berørt af reguleringen.

”Det er netop ved at samarbejde med faglige landmænd om både kvælstof, biodiversitet og de biogene kulstoffer, at vi vil kunne undgå en ny skandale. Jeg savner en minister, som vil følge Vandrammedirektivet. Som forstår forskellen på cirkulært og fossilt CO2. Og som indser, at mere bebyggelse ikke bidrager til biodiversitet. Hvis man som minister vil opfylde sin pligt som folkets tjener, skal man lytte til virkeligheden fremfor at gøre alt det, man plejer, med skyklapper på”, lyder det fra Peter Rosendal.

Bæredygtigt Landbrug har henover sommeren og sensommeren været meget aktiv i debatten om iltsvind. Foreningens formand Peter Kiær deltog eksempelvis forleden i en radiodebat om emnet, hvilket du kan læse mere om i artiklen herunder.

Hør Peter Kiær tale landbrugets sag i radiodebat om iltsvind

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@blb.dk

1 kommentar til “Miljøministeren bør have fokus på en bred vifte af forureningskilder”

  1. Hvis man fra landbrugets side gerne vil have foretaget en third opinion af vandområdeplanerne, – fordi man ikke er tilfreds med resultatet af second opinion, – så tænker jeg, at Bæredygtigt Landbrugs ubestridte vandekspert gerne vil foretage den…

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top