Få styr på byernes udledning

Iltsvindet er pudsigt nok størst i fjorde ved de store byer, påpeger læserbrevsskribent – som frygter, at tiltag mod landbruget vil medføre større import af fødevarer

fjord-22.-juli-2013

Af Ove Møller Nielsen, Nyraad Skovstræde 20, Vordingborg

Som Bæredygtigt Landbrugs Peter Kiær oplyser i sit indlæg i avisen den 31. oktober om kvælstofforurening af indre danske farvande, må og skal man huske, at den kvælstofforurening, der kan henføres til landbruget, omhandler fødevareproduktionen i Danmark.

Såfremt vi ødelægger den, skal vi importere fødevarer fra andre lande, der nok ikke har samme restriktioner, som vi har i Danmark. Kender man prisen på gødning, ved man jo godt, at ingen producerer fødevarer med større omkostninger end nødvendigt.

Tværtimod kan det vel diskuteres, om de kvælstofudledninger, som hidrører fra rensningsanlæggene, ikke må kunne stoppes. Der er stadig ikke foretaget kloakseparering i mange områder, og i særdeleshed ikke i de store byer, hvor overløb af urenset spildevand er et kæmpe problem.

Spildevand fra toiletter m.v. løber direkte ud i sund og fjorde.

Mærkværdigt nok er iltsvindet størst i fjordene, hvor de store byer er beliggende.

Og her taler vi ikke om produktion, men nedprioritering af rensning af spildevand.

Men det er bare belejligt at give produktionen skylden, da vi her kan måle forbruget af kvælstof direkte via indberetninger fra de omhandlede landmænd.

Nej, se at få styr på udledningen fra de store byer. I særdeleshed hovedstaden halter voldsomt efter. Der modtages spildevand fra 1,2 millioner borgere, hvor rensningsanlæggene i Storkøbenhavn kun kan rense for ca. ½ million.

Dette er skammeligt og kan give en forklaring på, hvorfor Øresund stort set er uden liv.

Videre kunne politikerne jo passende tage fat i de andre byer i Østersø-regionen for at blive enige om en voldsom reduktion og rensning af spildevand.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i dagbladet Sjællandske. Skribenten har efterfølgende givet lov til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. Det læserbrev fra Bæredygtigt Landbrugs formand, som der henvises til, kan du se i linket herunder).

Anvend den nyeste viden

Scroll to Top