Vi har brug for en tænkepause omkring vort miljø!

Hvilken luksus!
Vandmiljøplanerne har det sidste kvarte århundrede kostet det danske samfund mere end 100 mia. kroner.

Duel på natur og biodivisitet

Morten DD Hansen, kendt naturvejleder & museumsinspektør, mødtes sammen med Vagn Lundsteen fra Bæredygtigt Landbrug den 12. maj på Gislingegaarden i Gislinge til en til en duel på natur og biodivisitet

Er BaneDanmark den store pesticidsynder?

I 1971 blev persontrafikken mellem Slagelse og Næstved nedlagt og siden 1986 har sporene ikke været brugt andet en spordisk til veterantog. Banestrækningen trækker fortsat sine spor gennem Sydsjællands frodige natur. Alt er frodigt her i den stadig kolde sommer, bare ikke banestrækningen.

vandplan.dk

fokus på væsentlige fejl i Miljøministeriets vandplaner

mitlandbrug.dk

… arbejder med en dynamisk indsatsplanlægning til sikring af vores drikkevand.

Scroll to Top