Drop økologien, styrk klimaet, brug besparelsen på velfærd

Af  journalist og foredragsholder Jørgen Lund Christiansen, Alléen 52, 8660 Skanderborg I mere end to år har jeg som pårørende i gennemsnit tilbragt nogle timer en dag om ugen på sygehuse. Trods travlhed er der smil og venlighed – og også en oplevelse af tid nok. Vi er imponerede over den omsorg og ansvarsfuldhed, både…

Lighed i godkendelser og sporinger

Spis økologisk og undgå sprøjterester, lyder et ofte gentaget råd. Så simpelt er det desværre ikke

FFBG har stævnet staten

Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, har stævnet staten. De har i dag sendt en stævning til Miljø- og Fødevareministeriet

S vender i porten om neonikotinoider

Før valget kritiserede Socialdemokratiet stærkt den hidtidige linje med dispensation til brugen af pesticidet neonikotinoider til brug ved f.eks. roefrø, i praksis ved bejdsning og ikke sprøjtning

Stort fald i vinterens bidød

Honningbierne havde en god vinter og havde et lavt vintertab ifølge Dansk Biavlerforening. Men det var ikke på grund af ændringer i reglerne for neonikotinoider

Dambruger: ramt af kommunal forurening igen

Et dambrug ved Herning er for anden gang på få år blevet ramt af forurening. Dambrugeren mener, at det er fra et kommunalt rensningsanlæg. Men renseanlægget mener ikke, at de er ansvarlige

Scroll to Top