Velkommen i den juridiske afdeling ved Bæredygtigt Landbrug.

Vores jurister er klar til at yde juridisk bistand til danske landmænd - er du ikke medlem? Ring for at blive meldt ind på telefon 71 99 33 43.

Du kan skrive til den juridiske afdeling via: jura@baeredygtigtlandbrug.dk

Den juridiske dagligdag

Juristerne løser mange forskelligartede opgaver i relation til dansk landbrug. Det er blandt andet sager vedr. BNBO, § 3, diger, vandløb og en stribe høringssvar til offentlige bekendtgørelser.

Jura ud af huset

Vi har indimellem juridiske opgaver der løses på jorden hos vores medlemmer, f.eks. i forbindelse med kontrolbesøg eller besigtigelser. Opgaverne varetages efter behov og tiden der er til rådighed.

Det skrevne sprog

For at understøtte processen med at forbedre rammevilkårene for danske landmænd, skriver vi både lange juridiske artikler og indlæg til dagspressen, samtidig med, at juristerne klæder vores medlemmer på til kamp.

GF - Nikolaj Schulz 2022 1

 

Du løber tør for ressourcer, før du løber tør for gode argumenter!

- Nikolaj Schulz, chefjurist hos Bæredygtigt Landbrug.

Bæredygtigt Landbrug har stævnet staten i mink-sagen

Er du tidligere mink-avler - medlem eller ej - så er du velkommen til at ringe på vores mink hotline, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Bæredygtigt Landbrugs retssag.
Oskar Møller 1

Vandløbsproblemer - her er 3 gode råd

Er det et offentligt vandløb så:

  • Få kommunen til at udlevere gældende vandløbsregulativ.
  • Spørg kommunen hvornår vandløbet sidst er kontrolleret i overensstemmelse med vandløbsregulativet.
  • Spørg kommunen hvornår der senest er udført vedligeholdelse af vandløbet.

- Oskar Verdoner Møller, jurist.

Oskar er uddannet cand.jur. og har i 2022 skrevet juridisk kandidatafhandling om det offentliges strafansvar efter vandløbsloven.
Du er altid velkommen til at kontakte vores jurister, hvis du f.eks. har brug for hjælp i forbindelse med en vandløbssag.

Scroll to Top