Den miljøministerielle farce fortsætter

Vi mangler først og fremmest målinger – skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver ovenpå nyheden om fejl i datagrundlaget for kvælstof- og fosforudledning

En vismand på tynd is

Klimavenlighed opgøres ikke i penge men i tekniske termer – og her klarer dansk fødevareproduktion sig fint i den internationale konkurrence

For meget aktivisme og for lidt videnskab

Politik overdøver tydeligvis både saglighed og økonomi, når miljøøkonomisk vismand kloger sig på landbrugets CO2-udledning

Klimarådet som politisk parti?

Politikerne bør se bort fra Klimarådets politiske holdninger og betinge sig, at resten af verden i et eller andet omfang gør os selskab på turen mod det grønne himmerige, for hvis vi rejser alene, bliver destinationen det økonomiske helvede

Bag om spildevandsskandalen: Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet har svigtet både miljøet og landbruget

Fosforudledningen fra kloaksystemerne har ført til voldsomme kvælstofreduktioner for landbruget – forklarer Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

Miljøministeriet fusker med referenceår 1900

Når man ikke vil rokke ved konklusionerne, må forudsætningerne åbenbart ændres… DCE på Aarhus Universitet vil tydeligvis ikke have sine kvælstofmodeller udsat for kritik

Scroll to Top