BL indbringer Miljø-og Fødevareministeriet for Folketingets Ombudsmand

Dansk landbrug er fra flere sider beskyldt for ikke at have levet op til sine forpligtelser til at levere kompenserende tiltag for udledning af kvælstof til miljøet. I den forbindelse har Miljø-og Fødevareministeriet undladt at oplyse politikere og offentlighed om, at de kompenserende kollektive foranstaltninger primært skulle laves af kommunerne, samt at forudsætningerne for den del af de kollektive indsatser, som landmændene skulle stå for, slet ikke er opfyldt.

Forsker: gødningsreduktion har ringe effekt

Det er ikke reduktion af gødningsmængden, der står øverst på ønskelisten hos Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, når han taler om at reducere kvælstofudvaskning. Det sagde han tirsdag i debatten på P1. BL er enig.

Valgplat på landbrugets bekostning

Anklager mod landbruget for ikke at leve op til Landbrugspakkens frivillige, kollektive virkemidler er vildledende. Ansvaret er det offentliges. Fakta er, at landbruget leverer på landbrugspakken på alle punkter. Og miljøet har det godt.

Embedsmænd i risiko for vildledning af Folketinget

BL-advokat vurderer, at embedsmændene lynhurtigt skal følge op på Auken-svaret for at undgå at overtræde de retningslinjer, som gælder for dem til at imødegå vildledning af Folketing og befolkning.

Hvorfor får køerne skylden for, at vi øger CO2-belastningen?

Henrik Møller Andersen, medlem af Bæredygtigt Landbrug, finder det helt urimeligt at anklage danske malkekøer for at være klimasyndere

Vi har stirret os blinde på kvælstof

Det ville klæde journalister at grave dybere i, hvorfor fjorde og kystvande er følsomme, skriver Poul Vejby-Sørensen

Scroll to Top